Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Budujú náučný chodník naprieč „trojsúobcím“

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Ľubomír Žila
Uverejnené: 31. október 2023

Obec Benice, Príbovce a Rakovo - „trojsúobcie“, takto nazval toto spojenie obci Jozef Krško vo svojej monografii: Príbovce 1230-2005. Obce žili a rástli neoddeliteľne spolu a už od dávna mali spoločnú históriu. Už oddávna majetky v obciach Benice, Príbovce a Rakovo vlastnili rovnakí zemepáni.

V rámci centralizačnej politiky Komunistickej strany Československa (KSČ) boli po voľbách v roku 1971 vytvorené tzv. strediskové obce, ktoré zabezpečovali obecnú samosprávu pre viacero obci súčasne. Obce Benice, Príbovce a Rakovo tak tvorili od 1.1.1972 jeden administratívny celok so spoločným Miestnym národným výborom (MNV) v Príbovciach. Neskôr k strediskovej obci Príbovce bola pričlenená aj obec Ležiachov. Po zvrhnutí komunistického režimu v roku 1989 a prvých demokratických voľbách sa obce Benice, Ležiachov a Rakovo odčlenili od Príboviec a tzv. „trojsúobcie“ sa stalo minulosťou.

Obce Benice, Príbovce a Rakovo žijú a rastu aj napriek ich odčleneniu aj naďalej spoločne. Majú predsa oddávna spoločnú históriu a určite aj budúcnosť. Preto vznikla myšlienka spoločného projektu „Náučný chodník obcou – spoznaj našu históriu ...“ Projekt si dáva za cieľ prehlbovanie a zvyšovanie informovanosti detí, mládeže a širokej verejnosti o minulosti a prítomnosti nášho regiónu.

„Tým čo nepoznali, aby vedeli, tým čo poznali, aby si pripomenuli ...“

Prvá informačná tabuľa projektu s číslom 1 bola osadená v obci Príbovce ešte začiatkom roka 2023. Tabuľa bola osadení vedľa „Pamätníka oslobodenia“, ktorý bol v roku 2022 postavený na brehu rieky Turiec,  vedľa cestného mosta medzi Príbovcami a Benicami. Pamätník ako aj informačná tabuľa pripomína významný deň histórie nášho „trojsúobcia“ - deň oslobodenia  našich obcí spod Nemeckej okupácie (10.4.1945).

Dňa 22. októbra 2023 bola v obci Príbovce osadená v poradí už druha informačná tabuľa s číslom 2. Informačná tabuľa si dáva za cieľ pripomenúť nám už neexistujúcu rodinnú hrobku rodiny Benických, zakladateľov a dlhoročných patrónov evanjelického cirkevného zboru v Príbovciach, a to Príbovskej vetvy rodiny Benických.

V roku 1902 bola na miestom cintoríne „rozváľaná“ pôvodná krypta ktorú dal v roku 1791 postaviť syn Jozefa Benického, Alexander Benický. Na jej mieste dal Koloman (Kalman) Benický (brat Martina Benického) vybudovať novú kryptu - architektonicky upravenú novogotickú stavbu ktorá bola nielen pekná ale aj majestátna a tvorila tak dominantu obce.

Neudržiavaná krypta, možno aj zlomyseľnosťou vtedajšieho štátneho zriadenia, pomaly chátrala a napriek snahe vtedajšieho predsedu MNV Juraja Muchu ako aj evanjelického farára Jána Chalupku, Okresný národný výbor (ONV) v Martine svojim nariadením zo dňa 18.9.1984 veľmi dôrazne nariadil stavbu krypty odstrániť (asanovať) z finančných prostriedkov evanjelickej cirkvi do 30.5.1985. V prípade nesplnenia nariadenia hrozila  cirkevnému zboru penalizácia za nedodržanie nariadenia. Evanjelická cirkev sa proti rozhodnutiu o odstránení stavby odvolala na Krajský národný výbor (KNV) v Banskej Bystrici ako aj na ONV v Martine. Odvolania boli však zamietnuté a rodinná hrobka sa zachovala iba na pár pohľadniciach a na fotografiách Kazimíra Rusnák ktorý ich nafotil v roku 1984 počas búracích prác.

Za projektom „Náučný chodník obcou – spoznaj našu históriu ...“ stojí Občianske združenie Zažnime svetlo, ktorého zakladateľom je Evanjelický cirkevný zbor a.v. Príbovce. Zároveň partneri projektu Občianska iniciatíva MEMORIAE, Vlastivedný  odbor Matice Slovenskej, Obec Príbovce a podporovatelia projektu. Postupne sa v rámci projektu budú dopĺňané aj ďalšie informačné tabule ďalších významných miest zameraných na historické a súčasné zaujímavosti našich troch obcí. 


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama