Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Na Mudroňke opäť testovali pohybové predpoklady žiakov

Autor: Bruno Horecký
Foto: Bruno Horecký
Uverejnené: 06. november 2023

Projekt testovania pohybových predpokladov žiakov prvého a tretieho ročníka základných škôl sa každoročne realizuje v októbri aj v ZŠ P. Mudroňa v Martine.

Cieľom tohto celoslovenského projektu je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov  ich dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka na Slovensku. 30 prvákov a 41 tretiakov zo ZŠ P. Mudroňa sa testovalo v 9 disciplínach a pri niektorých z nich rozhodcovia zaznamenali výborné výkony nádejných mladých športovcov.

  • Najúspešnejšia športovkyňa na Mudroňke bola Tamara Stašová, ktorá zvíťazila v 4 disciplínach.
  • V predklone v sede s dosahovaním rozhodovala ohybnosť a tú má na Mudroňke najlepšiu tretiačka Tamara Stašová (+17 cm).
  • Opakovanú zostavu s tyčou najrýchlejšie zvládol tretiak Igor Sopilko (13,1 s).
  • Vo výdrži v zhybe nadhmatom bola najlepšia T. Stašová (55,9 s).
  • Skok do diaľky z miesta mal najlepší tretiak Matej Koniar (184 cm).
  • Kotúľanie troch lôpt išlo najrýchlejšie T. Stašovej (14,8 s).
  • V člnkovom behu 4x10m bola najrýchlejšia opäť T. Stašová (11,9 s).
  • Vo vlajkovej naháňačke bol najšikovnejší  prvák Tobias Cicko (28 vlajok).
  • Najvytrvalejším v člnkovom behu na 20 m bol tretiak František Vorčák, ktorý prebehol v stanovenom limite najviac úsekov (69 úsekov, t. j. 1380 metrov).
  • V disciplíne ľah-sed za 1 minútu mal najlepší výkon tretiak Sebastian Kotlár (56).

Každý žiak dostane certifikát, na aký šport by sa mohol zamerať a kde by mohol najlepšie uplatniť svoje vrodené pohybové predpoklady.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama