Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Nová kniha Dušana Lichnera: "Cez Tunely Veľkej Fatry" na Žilinskej univerzite

Autor: Žilinská Univerzita
Foto: Žilinská Univerzita
Uverejnené: 23. november 2023

V stredu 22. novembra 2023 sa vo vstupnej hale Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) uskutočnilo slávnostné predstavenie novej knihy "Cez tunely Veľkej Fatry: Pohľad do histórie výstavby a prevádzky železničnej trate Banská Bystrica – odbočka Dolná Štubňa."  Autorom je Ing. Dušan Lichner, CSc., renomovaný autor a odborník na železničnú dopravu.

Železničná trať Banská Bystrica – odbočka Dolná Štubňa je jedinečným dokladom stavebného majstrovstva našich predkov. Postavili ju v neuveriteľne krátkom čase od roku 1936 do roku 1940. „Treba pamätať aj na históriu a skutočné fakty. Niekedy sú zarážajúce. Keď si pozriete túto krásnu knihu a vidíte ako sa pred desiatkami rokov dokázalo stavať, akou rýchlosťou a v akej kvalite, tak pomaly prestávame veriť, že sme v 21. storočí,“ povedal rektor UNIZA Ján Čelko a poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave.

Knihu pokrstili rektor UNIZA Ján Čelko, riaditeľka univerzitného vydavateľstva EDIS Alena Michálková, recenzenti Eva Nedeliaková z Katedry železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (KŽD FPEDAS UNIZA) a Libor Ižvolt z Katedry železničného staviteľstva a traťového hospodárstva Stavebnej fakulty UNIZA.

Najnovšia kniha Dušana Lichnera je nielen dôkladným prieskumom histórie železničnej trate, ale aj fascinujúcim pohľadom do zákutí Veľkej Fatry. Železničná trať s dĺžkou 12 km sa tiahne cez 22 tunelov a 112 mostov, viaduktov a priepustov. Prekonáva horské údolia a odvážne skonštruované viadukty. Najdlhší Čremošniansky tunel – dodnes najdlhší železničný tunel na Slovensku – a unikátny viadukt Na vode boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.

Dušan Lichner podáva v knihe podrobný pohľad na výstavbu a prevádzku železničnej trate, infraštruktúru a dopravný systém, ktorý spája Banskú Bystricu s odbočkou Dolná Štubňa. Knihu dopĺňajú aj vizuálne atraktívne historické fotografie a dokumenty. Jeho najnovšie dielo je výsledkom 30-ročného zberu materiálov. Kniha Cez tunely Veľkej Fatry je dostupná v predajniach a e-shope vydavateľstva EDIS na UNIZA a vo vybraných kníhkupectvách.

Dušan Lichner pôsobil na KŽD FPEDAS UNIZA. V súčasnosti sa venuje zberu a spracovaniu informácií a fotodokumentov o histórii vybraných železničných tratí na Slovensku. Je vášnivým zberateľom cestovných lístkov, preukážok a nariadení v železničnej doprave. Svoje obsiahle poznatky a obrazové dokumenty zverejnil vo viacerých knižných publikáciách ako napríklad Cestovné lístky, prosím..., To bola naša Korytnička, Električkou ku prameňom zdravia.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar