Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava

Autor: Žilinská univerzita v Žiline
Foto: Žilinská univerzita v Žiline
Uverejnené: 31. január 2024

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS UNIZA) vyhlásila dňa 22. 1. 2024 súťaž Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava. Súťaž sa koná pod záštitou ministra dopravy SR Jozefa Ráža ml. Cieľom súťaže je vyhľadávať talentovaných žiakov stredných škôl, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a vytvoriť im priestor pre tvorbu vlastného súťažného projektu, v ktorom môžu aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné zručnosti.

O tom, ako riešiť problémy dopravy s ohľadom na jej budúcnosť a vplyv na životné prostredie, môžu rozhodnúť študenti stredných škôl. Tí si môžu vybrať zo zaujímavých tém týkajúcich sa všetkých druhov dopravy aj distribúcie zásielok. V súťaži môžu získať atraktívne ceny, životné zážitky a skúsenosti, ktoré ich môžu nasmerovať bližšie k budúcemu povolaniu v oblasti dopravy.

Súťažné projekty sa môžu prihlásiť do 15. mája 2024

Bližšie informácie: https://objavpedas.sk/sk/ „Fakulta chce aj touto formou rozvíjať vzťah žiakov k štúdiu dopravných odborov a k hľadaniu ekologických riešení dopravných systémov pre udržateľné smerovanie dopravy v spoločnosti,“ povedala Eva Nedeliaková, koordinátorka súťaže FPEDAS UNIZA.

Odborným garantom súťaže sú katedra železničnej dopravy, katedra cestnej a mestskej dopravy, katedra leteckej dopravy, katedra vodnej dopravy a katedra spojov FPEDAS UNIZA. Partnermi súťaže sú mesto Žilina, mesto Rajecké Teplice, Slovenská pošta, a. s., Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š. p., Železnice Slovenskej republiky, LTE Slovakia & Czechia, AROS/Asociácia železničných dopravcov Slovenska, Railtrans International, a. s. a Lodná osobná doprava a Verejné prístavy, a. s.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama