Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Otvorenie inteligentného dopravného laboratória na katedre železničnej dopravy

Autor: Žilinská univerzita v Žiline
Foto: Žilinská univerzita v Žiline
Uverejnené: 02. apríl 2024

Dopravné laboratórium Katedry železničnej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite v Žiline (KŽD FPEDAS UNIZA) oslavuje tento rok 30. výročie. K tomuto dôležitému míľniku a súčasne k úplnej modernizácii dopravného laboratória pripravuje katedra železničnej dopravy (KŽD) jedinečnú udalosť pre svojich partnerov, absolventov a širokú verejnosť - „Otváračku dopravného laboratória KŽD“.

Otváračka dopravného laboratória KŽD - točenica" ponúkne neopakovateľnú príležitosť nahliadnuť do inovatívneho sveta dopravy. Hlavnou atrakciou bude 100 metrov dlhé modelové koľajisko, ktoré je jedinečné v celej Európe a ktorého moderné zariadenia budú v pohybe aj v priebehu podujatia. Slávnostne ho otvoria 4. apríla zástupcovia Ministerstva dopravy SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, generálni riaditelia dopravných spoločností. V piatok 5. apríla bude dopravné laboratórium otvorené pre absolventov katedry železničnej dopravy, kde si môžu prísť zaspomínať na to, čo bolo a vidieť, čo je teraz a dozvedieť sa, čo bude v budúcnosti. V sobotu 6. apríla bude toto technologicky najvyspelejšie dopravné laboratórium otvorené pre verejnosť.

Návštevníci budú mať možnosť obdivovať revolučné technológie železničnej dopravy, unikátnu výstavu obrazov Sadze a otvorené učebne s dizajnovým graffiti na stenách. Nebudú chýbať ani všetky typy hodín, od klasických staničných hodín až po digitálne. Samozrejmosťou sú vystavené najnovšie 3D modely vozňov a špeciálny suvenír ako darček pre všetkých návštevníkov.

V unikátnom dopravnom laboratóriu sú nainštalované kompletné, aktuálne verzie plánovania a prevádzky železničnej dopravy v jednotlivých informačných systémoch.  Táto kombinácia systémov umožní simuláciu dopravy na modelovom koľajisku v úplne reálnych  podmienkach, čo je neoceniteľné nielen pre študentov, ale predovšetkým pre budúcich zamestnancov manažérov infraštruktúry. V dopravnom laboratóriu je k dispozícii 6 dopravní na hlavnom okruhu a 3 dopravne na diaľkovo riadenej trati, čo umožňuje simulovať bežné prevádzkové situácie, ale aj poruchové stavy a nehody.

Dopravné laboratórium bude prínosom nielen pre školenie manažérov infraštruktúry, ale aj pre výskumné úlohy, pretože umožňuje detailnú analýzu a simuláciu rôznych scenárov prevádzky. „Sme nadšení, že môžeme ponúknuť tieto pokročilé možnosti a veríme, že to prinesie nové poznatky a zlepšenia nielen pre našich študentov, ale aj pre dopravný sektor ako celok,“ povedala doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.,  KŽD FPEDAS UNIZA.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama