Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Most Nade Hejnej aj tento rok zažiaril farbami umenia

Autor: Ing. Sabina Petrovičová
Foto: SZUŠ DEEP
Uverejnené: 17. máj 2024

Ani tento rok nechýbala na moste Nade Hejnej na Ľadovni výstava s vernisážou s názvom Maľovaný most. Aj tento bola táto výstava venovaná širokej verejnosti. Most na Ľadovni sa tak skrášlil výtvarnými prácami žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Deep.

Dňa 14. mája 2024 sa most Nade Hejnej už po tretí krát zafarbil farbami umenia žiakov a pedagógov Súkromnej základnej umeleckej školy Deep. Aj tento rok most nielen farebne, ale aj hudobne a tanečne ožil. Žiaci výtvarného, hudobného ale aj tanečného odboru sa tu predviedli svojim talentom.

V strede mosta bolo natiahnuté dlhé plátno, na ktoré deti mali možnosť pomocou pripravených šablón striekať sprejmi a vyskúšať si tak modernú „graffiti techniku“. Malí nadšenci si mohli pochutiť na sladkej cukrovej vate. Novinkou pre tento rok bolo zapletanie copov, ktoré prišli robiť dievčatá z AFRO COPY. Počas celého popoludnia vládla dobrá nálada a všetci sa potešili estetickému zážitku a vystaveným obrazom. Tieto práce bude možné obdivovať do polovice júla.

Opäť bolo použité plátno a farby, ktoré zabezpečili trvácnosť a odolnosť voči vonkajším vplyvom počasia. Otvoriť toto podujatie prišli poslanci mestského zastupiteľstva Martin, a to konkrétne z komisie kultúry, pán Martin Lechan a z komisie životného prostredia Zuzka Badová. Veľké poďakovanie patrí podpore mesta Martin a VMČ Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany. Vďaka tejto podpore sa táto krásna a výnimočná akcia môže neustále opakovať a vylepšovať, vďaka reklamným partnerom CAPRI-SUN a Vitar a všetkým mediálnym partnerom, ako sú Turiec Online, InfoTuriec a televízii Turiec.

Opäť by som chcel touto akciou poukázať na náš predmet, ktorý sme otvorili minulý školský rok a tešíme sa jeho obľube. Týmto predmetom sú Základy počítačovej grafiky, učí sa u nás od septembra 2023. Deti tu rozvíjajú svoju kreativitu, učia sa samostatne pracovať v profesionálnych programoch určených na tvorbu počítačovej grafiky, ako sú Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign a pod. Zvládnu aj základy animácie, digitálnej maľby, reklamného textu, budú vedieť pripraviť materiály pre propagačnú grafiku, čo môžu využiť pri svojich záľubách, ale aj pri ďalšom štúdiu“, priblížil výtvarník a grafik Mgr. Martin Novysedlák, ktorý tento predmet vyučuje.

Z našich lavíc už vyšli stovky úspešných „malých“ umelcov, môžeme potvrdiť, že naša škola a skúsení pedagógovia sa snažia rozvíjať umelecký talent detí. Žiaci, študenti a absolventi nám robia veľkú radosť, úspešne reprezentujú školu v súťažiach, prezentáciách, výstavách v rámci mesta Martin, celej SR, ale aj v zahraničí.“ Dodáva na záver vedúca výtvarného odboru MgA. Mária Fúčelová.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama