Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Príbovská Jar

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Ľubomír Žila
Uverejnené: 24. máj 2024

Do tradičného kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už neodmysliteľne patrí aj literárno-hudobné pásmo s názvom „Príbovská Jar“, ktoré sa uskutočnilo aj tento rok, v nedeľu 12. mája 2024. Organizátormi boli občianske združenie Nádej človeka, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Valča, Cirkevný zbor ECAV Príbovce a obec Príbovce.

Ľudia rôzneho náboženstva sa stretli pod jednou strechou - strechou evanjelického kostola, nakoľko tento rok bol hostiteľom evanjelický cirkevný zbor a.v. Príbovce, aby sa na chvíľu zastavili a strávili príjemné nedeľné popoludnie. Miestom konania je každý rok iný kostol. Vlani sa stretli v rímskokatolíckom kostole a tohoročné stretnutie sa konalo v evanjelickom kostole.

V Príbovciach pojem „ekuménia“ nie je neznámy pojem. Už od roku 2006 sa v Príbovciach organizujú kultúrno-ekumenické stretnutia podporujúce aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho náboženstva. Celé tohtoročné literárno-hudobného pásma sa nieslo v znamení roku slovenských žien v národnom hnutí. No spomenuli si aj na 105. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika.

Otvorenie a záver kultúrneho podujatia tvoril organový koncert Martina Misára, organistu evanjelického cirkevného zboru. Na začiatku zaznela organová skladba Canon in D dur (Johann Pachelbel). Záverom zas skladba Suite in D minor /HWV 437, suite de piece vol.2 (Georg Friedrich Händel).

V úvode programu privítala všetkých prítomných v mene občianskeho združenia Nádej človeka Gabriela Matejčíková. Ako aj Viktória Fľaková, starostka obce Príbovce a Marek Szabó, domáci farár CZ ECAV Príbovce.

Život a dielo M.R.Štefánika (* 21.7.1880 Košariská +4.5.1919 Ivanka pri Dunaji), slovenského štátnika, diplomata, politika, vojenského letca, brigádneho generála ozbrojených síl Francúzska, astronóma, fotografa, vedca a vynálezcu prítomným priblížila  Gabriela Matejčíková.  

V rámci roku slovenských žien, Gabriela Matejčíková a Janka Bellová, predstavili život a dielo Hely Krčméry, rod. Karlovskej  (*9.3.1902 Príbovce +27.6.1970 Bratislava), rozhlasovej autorky, herečky a spisovateľky, ktorú poznáme tiež pod pseudonymom Teta Hela ako aj jej dcéry Jely Krčméry – Vrteľovej (*7.1.1924 Martin  + 4.11.2021 Bratislava), opernej speváčky, libretistky a prekladateľky.

V ďalšom bloku Janka Bellová a Katarína Konrádová predstavili dielo a život Márie Bellovej (*10.11.1885 Liptovský Svätý Peter  +20.11.1973 Príbovce), ktorá bola slovenská lekárka ftizeologička, venovala hlavne liečbe detskej tuberkulózy (tbc) a je známa aj ako historicky prvá slovenská lekárka. O svoje spomienky sa podelila aj jej neter Naďa Tahyová.

Medzi jednotlivými blokmi zazneli piesne „Po nábreží, koník beží“, „Spievaj Pánovi“ a „Ten náš kostolík“ od spevokolu Príbovčan, ktorý mal svoje druhé verejne vystúpenie. Zaznela aj pieseň „Vyběhla bříza bělička“ v podaní Stelky Szabóovej ako básne „Prišla Jar“ v podaní A. Dudovej, „Štefanikova matka“ v podaní Boženy Bízikovej a „Verš o živote“ v podaní Kataríny Kondradovej.

Záverom všetkým účinkujúcim ako aj prítomným poďakoval  Štefan Barila, rímskokatolícky farár, farnosť Valča a Viktória Fľaková za účasť na tomto krásnom nedeľnom podujatí.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama