Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Oceňovanie mladých martinských záchranárov

Autor: Bruno Horecký
Foto: Bruno Horecký
Uverejnené: 18. jún 2024

Mesto Martin už 17 rokov podporuje projekt Mladý záchranár - v publikácii Martinský záchranár, v záchranárskych súťažiach a v praktických ukážkach záchranárov a policajtov. Každoročne sú oceňovaní nádejní mladí záchranári z martinských základných škôl a najaktívnejšia škola dostáva Putovný pohár primátora mesta Martin. Oceňovanie organizuje mesto Martin s MsÚ, odd. školstva, mládeže, kultúry a športu.

V ZŠ A. Dubčeka v Martine boli dňa 17. júna 2024 ocenení 10 mladí martinskí záchranári, ktorí si z rúk zástupcu primátora mesta Martin A. Žiláka prebrali ceny mesta Martin, od náčelníka Mestskej polície Martin M. Bartoša a zástupcu náčelníka MsP I. Zachara ceny MsP, od autora projektu B. Horeckého ceny redakcie časopisu Fľak a tričká Martinský záchranár. Okrem oceňovania mladých záchranárov tu  prebehli  aj praktické ukážky záchranárov Záchranári Martin.

Ocenení žiaci za uskutočnené dobré skutky na tému Pomoc ľuďom

  • ALŽBETA LUKÁČOVÁ, ZŠ A. Dubčeka, 3:A (Pomoc Báre na bicykli),
  • REBEKA VALKOVÁ, Súkromná spojená škola Bagarova, 4.B (Pomoc prababičke),
  • KLAUDIA ŠLUCHOVÁ, ZŠ P. Mudroňa, 5.B (Pomoc bezdomovcovi),
  • VIKTÓRIA HAĽAMOVÁ, ZŠ A. Dubčeka, 6.B (Loptička na ceste),
  • NICOL BANČEJ, SZŠ T. Zanovita, 7.B (Pomoc babke),
  • TAMARA SIRMAJOVÁ, ZŠ A. Dubčeka, 8.A (Darované vlasy),
  • SABÍNA DOJČÁROVÁ, ZŠ A. Dubčeka, 8.A (Pomoc stratenému dieťaťu).

Ocenení žiaci za výtvarné práce na tému Bezpečne na bicykli

  • ADELA DVOŘÁKOVÁ, ZŠ J. Kronera, 2:A,
  • PAVLÍNA MIKOLKOVA, ZŠ P. Mudroňa, 1.B,
  • TAMARA GOČALDOVSKÁ, ŠZŠ Ul. P .Mudroňa, 2.PŠ.

Do literárnej súťaže Martinského záchranára Dobrý skutok sa  zapojilo  56 žiakov, do výtvarnej súťaže Bezpečne na bicykli prišlo 263 výtvarných prác. Celkovo sa zapojilo v tomto ročníku do záchranárskych súťaží  319 žiakov z 9 martinských základných škôl.

Ocenenie za najaktívnejšieho pedagóga v záchranárskych súťažiach dostala Renáta Poláková (ZŠ A. Dubčeka) za 16 dobrých skutkov svojich žiakov. Najaktívnejšími školami v súťažiach  Martinský záchranár 2024 sa stali ZŠ A. Dubčeka (Dobrý skutok) a ZŠ, P. Mudroňa (výtvarná súťaž), ktoré boli ocenené pamätnými plaketami. ZŠ A. Dubčeka získala aj Putovný pohár mladých záchranárov od primátora mesta Martin Jána Danka.

Motto mladých martinských záchranárov

ZDRAVIE MÁME LEN JEDNO, CHRÁŇME SI HO! ROB DOBRO A DOBRO SA TI VRÁTI!


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama