Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Aliancia PIONEER sa pripája k iniciatíve Európskych univerzít

Autor: Žilinská univerzita v Žiline
Foto: Žilinská univerzita v Žiline
Uverejnené: 06. júl 2024

UNIZA je hrdým členom Aliancie PIONEER, v ktorom vytvorilo 10 technicky orientovaných univerzít strategické partnerstvo v oblasti dopravy, rozvoja inteligentných dopravných systémov a budovania miest budúcnosti. Európska komisia udelila 28. júna Aliancii PIONEER prestížny projektový grant z programu Erasmus+.

Aliancia PIONEER bola vybraná, aby sa stala Európskou univerzitnou alianciou z 56 návrhov na financovanie EÚ v tomto kole podávania žiadostí. Cieľom Iniciatívy Európskej komisie týkajúcej sa európskych univerzít je posilniť strategické partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania v celej Európskej únii.

Aliancia PIONEER spája 10 univerzít, viac ako 130 000 študentov a 17 000 pedagógov a zamestnancov v celej Európe. Aliancia PIONEER je vytvorená na základe spoločných odborných znalostí v oblasti miest a spoločnej tvorby ekosystémov. Členovia aliancie sa budú v projekte v rokoch 2025-2028 zameriavať na otázky udržateľného rozvoja a urbanizmu. Cieľom Aliancie PIONEER je formovať budúcnosť inkluzívnych, bezpečných, odolných a udržateľných miest a poskytovať študentom a celoživotným študentom špecializované zručnosti v európskom prostredí s dôrazom na Cieľ Udržateľného Rozvoja 11 (SDG11: Udržateľné mestá a komunity).

"Univerzity sú kľúčovými hráčmi v európskom vzdelávacom, výskumnom a inovačnom prostredí, ako aj pri budovaní zodpovednej budúcnosti so svojimi regionálnymi ekosystémami," hovorí koordinátorka Aliancie PIONEER Sylvie Chevrier, profesorka manažmentu a zástupkyňa viceprezidenta pre medzinárodné záležitosti z Université Gustave Eiffel vo Francúzsku. Podľa partnerov projektu PIONEER by sa univerzity mali vnímať ako centrá, ktoré prostredníctvom vedeckého výskumu vytvárajú nové poznatky v prospech podnikania a priemyslu a ktoré im poskytujú kvalifikovanú pracovnú silu.

"Preto sú študenti stredobodom všetkého, čo robíme v rámci Aliancie PIONEER. Naším cieľom je vybudovať budúcich lídrov a odborníkov, ktorí majú zručnosti a kompetencie na to, aby prosperovali v 21. storočí a iniciovali zmenu, ktorá je pre kolektívne dobro celej miestnej komunity alebo spoločnosti ako celku," zdôrazňuje profesorka Chevrier. To si vyžaduje priekopnícky prístup k rozvoju nových foriem interdisciplinárneho vzdelávania a vedecko-výskumnej spolupráce naprieč zúčastnenými univerzitami PIONEER.

Aliancia PIONEER spojí výskumníkov, pedagógov, študentov, inovátorov, zástupcov podnikov, rozhodujúcich činiteľov miest a občanov, aby pracovali na témach súvisiacich s cieľom trvalo udržateľného rozvoja č. 11: zmeny v mestách, príroda v meste, energia v meste, zraniteľnosť, inklúzia a zdravie v meste, pohyblivosť, digitálna transformácia, a udržateľné a odolné mestá.

Byť súčasťou konzorcia Európskych univerzít v Aliancii PIONEER je pre nás obrovskou výzvou pre rozvoj internacionalizácie na celej univerzite. Zároveň je to aj zodpovednosť voči našim partnerom po celej Európe pod vedením nášho strategického partnera vo Francúzsku, Univerzity Gustáva Eiffela,“ povedal Ján Čelko, rektor UNIZA.

Členmi Aliancie PIONEER sú: Université Gustave Eiffel (FR), Avans University of Applied Sciences (NL), ISCTE – University Institute of Lisbon (PT),Laurea University of Applied Sciences (FI), TH Köln – University of Applied Sciences (DE), Huelva University (ES), IUAV – Università Iuav di Venezia (IT), UTB – Tomas Bata University in Zlín (CZ), University of Zilina (SK), Bern University of Applied Sciences (CH), ako asociovaný partner.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama