Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Žilinská univerzita v Žiline má akreditáciu podľa nových štandardov

Autor: Žilinská univerzita v Žiline
Foto: Žilinská univerzita v Žiline
Uverejnené: 03. júl 2024

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) má vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v súlade so štandardmi, čo potvrdila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ). UNIZA tak získala akreditáciu podľa nových štandardov, umožňujúcu jej flexibilnejšie meniť existujúce študijné programy a vytvárať nové.

Proces prípravy a implementácie vnútorného systému kvality vzdelávania na UNIZA bol náročný a trval niekoľko rokov. Pracovná skupina SAAVŠ expertne posúdila podklady, ktoré jej na základe jej absolvovania dodala UNIZA. Po návšteve univerzity pracovná skupina agentúry vypracovala hodnotiacu správu, v ktorej okrem iného uviedla vyhodnotenie úrovne plnenia jednotlivých štandardov a tiež odporúčania na ďalšie zlepšenie. Výsledkom tohto procesu je rozhodnutie SAAVŠ, ktoré potvrdzuje súlad vnútorného systému kvality na UNIZA so štandardmi.

„Sme radi, že naše niekoľkoročné úsilie bolo úspešne zavŕšené a Žilinská univerzita v Žiline je plne akreditovaná vo všetkých oblastiach vzdelávania. Poďakovanie patrí všetkým zamestnankyniam a zamestnancom UNIZA, ktorí sa podieľali na Vnútornom systéme zabezpečovania kvality vzdelávania UNIZA,“ povedal rektor UNIZA Ján Čelko.

UNIZA je podľa novej akreditácie oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy

 1. a) v študijnom odbore bezpečnostné vedy v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
 2. b) v študijnom odbore doprava v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
 3. c) v študijnom odbore ekologické a environmentálne vedy v 1., 2. stupni vysokoškolského vzdelávania,
 4. d) v študijnom odbore ekonómia a manažment v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
 5. e) v študijnom odbore elektrotechnika v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
 6. f) v študijnom odbore geodézia a kartografia v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania,
 7. g) v študijnom odbore informatika v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
 8. h) v študijnom odbore kybernetika v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
 9. i) v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
 10. j) v študijnom odbore stavebníctvo v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
 11. k) v študijnom odbore strojárstvo v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
 12. l) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v 1., 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.

UNIZA musí dbať o dodržiavanie štandardov, na čo bude SAAVŠ naďalej dohliadať.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama