Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Brožúra stredných škôl 2023 je už k dispozícii

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: mojastredna.sk
Uverejnené: 21. marec 2023

Končíte základnú školu a stále ste sa nerozhodli na akú strednú školu v Žilinskom kraji sa prihlásiť? Pomôže vám prehľad odborov v príručke stredných škôl.

Brožúra Stredné školy Žilinského kraja, mapuje 88 stredných škôl a 1 jazykovú školu v našom kraji. Brožúra je voľne dostupná na stiahnutie na www.mojastredna.sk.

Stránka www.mojastredna.sk prináša informácie o školách a školských zariadeniach v jednotlivých regiónoch, podľa ich zamerania a tiež o možnostiach štúdia. Informuje o nových odboroch, aktuálnych aktivitách na školách, webinároch a prednáškach.

Brožúra ako i stránka je užitočnou pomôckou najmä pre žiakov základných škôl a ich rodičov, výchovných a kariérnych poradcov či odborných pracovníkov v školstve. Poskytuje v prehľadnej podobe zoznam stredných škôl v našom kraji, a predstavuje praktickú príručku pri správnom výbere strednej školy,“ informuje Ondrej Buzala, riaditeľ Úradu ŽSK, poverený vedením odboru školstva a športu ŽSK.

Brožúra Stredné školy Žilinského kraja 2023, ktorá je určená pre končiacich žiakov základných škôl, informuje okrem stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK aj o súkromných, cirkevných a štátnych stredných školách. „Stredné školy v Žilinskom kraji ponúkajú široké možnosti výberu štúdia a ďalšieho rozvoja. Svojim zameraním pokrývajú takmer celú oblasť hospodárstva a kvalifikovaní pedagógovia modernou formou odovzdávajú svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti, aby študentov čo najlepšie pripravili  na budúce povolanie a na život,“ doplnil Buzala.

Žilinský samosprávny kraj sa snaží zvyšovať úroveň stredných škôl a rozvíjať zručnosti, vedomosti a talent mladých ľudí aj prostredníctvom investícií a modernizácie školských zariadení v každom z našich regiónov. „Medzi naše top školské investície v predchádzajúcom období patrili stavebné úpravy na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši, kde sme preinvestovali viac ako 4 mil. €, ďalšie investície smerovali do Strednej zdravotníckej školy v Žiline  (2 417 000 €), Spojenej školy v Martine (2 080 000 €), SOŠ dopravnej v Žiline (1 105 000 €), Gymnázia Varšavská v Žiline (417 000 €), či Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (449 000 €). Záleží nám na tom, aby sa stredoškoláci a pedagógovia cítili v školskom prostredí dobre, aj preto je naším zámerom aj v tomto roku pokračovať v rekonštrukciách našich stredných škôl,“ objasnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Brožúra je voľne dostupná na stiahnutie na www.mojastredna.sk a PDF nájdete tu: Moja stredná


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama