Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Dopravný podnik mesta Martin po prvom roku ohlasuje úspechy!

Autor: Mesto Martin
Foto: METRO
Uverejnené: 22. február 2023

Martin (22.02.2023) – Nový dopravný podnik mesta Martin za prvý rok fungovania jasne preukázal, že jeho založenie bolo dobrým rozhodnutím. Počas roka previezol celkovo viac ako 4,5 milióna cestujúcich, významne odľahčil životné prostredie a tam jeho úspechy len začínajú.

Mesto Martin 1. januára 2022 spustilo Dopravný podnik mesta Martin, ktorý nahradil predošlého dopravcu. Cieľom mesta bolo zaviesť do mesta ekologickú dopravu a prinavrátiť cestujúcich do autobusov, čo významne ovplyvní kvalitu životného prostredia v meste.

S odstupom času musím priznať, že založiť fungujúci moderný a ekologický dopravný podnik v tak krátkom čase bol prinajmenšom odvážny plán. Museli sme vybudovať úplne všetko od základov aj za hlasnej kritiky tých, čo nám neverili. Opäť sme však dokázali, že kritika nás len posúva ďalej a odpovedáme na ňu tvrdou prácou. Dnes máme ekologický mestský dopravný podnik, ktorý spoľahlivo funguje  – to je niečo, čo bolo ešte nedávno nemysliteľné a ja som hrdý na celý tím ľudí, ktorý to dokázal,“ zhodnotil primátor mesta Martin Ján Danko.

Na základe údajov za prvý rok prevádzky je jasné, že počet cestujúcich martinskou mestskou hromadnou dopravou sa postupne zvyšuje. 35 nových ekologických autobusov celkovo najazdilo viac ako 2 418 000 km, realizovalo sa viac ako 220 000 spojov a previezlo 4 577 513 cestujúcich. A to všetko pri strate len 140 245,33 eur.

O kvalite služieb Dopravného podniku mesta Martin svedčí aj fakt, že počet prepravených osôb za jednotlivé týždne sa postupne zvyšoval. Kým v januári 2022 nové autobusy týždenne prepravili približne 52 000 osôb, v novembri to už bolo viac ako 110 000 osôb. Aj vďaka Dopravnému podniku sa v meste vybudovala veľkokapacitná čerpacia stanica na CNG, ktorá je prístupná aj širokej verejnosti.

Ďalší veľký úspech prišiel vo februári 2023, kedy Dopravný podnik mesta Martin oficiálne ohlásil, že získal grant na refundáciu nákupu deviatich nových autobusov. „Na začiatku sme stáli sami, obklopený kritikmi a všetci boli presvedčení, že nič nespustíme. Dnes máme v Martine fungujúci podnik, ktorý vie počas roka flexibilne reagovať a meniť jednotlivé spoje či harmonogramy, aby vyhovel požiadavkám obyvateľov mesta. Osobne však považujem za najdôležitejšie, že aj napriek súčasnej ekonomickej situácii sa nám stále darí udržovať mestskú dopravu bezplatnú pre seniorov, deti do šesť rokov a rodičov, ktorí ich sprevádzajú,“ dodal Ján Danko.

„Bez ohľadu na všetko je zriadenie a spustenie Dopravného podniku mesta Martin obrovský úspech, ktorý si uvedomuje len veľmi málo ľudí. Keď sa stretávam s odbornou verejnosťou po celom Slovensku, ale aj v zahraničí, tak mesto Martin a jeho dopravný podnik je kladený za vzor, ako by mali samosprávy postupovať v problematike zabezpečovania dopravy. Sme chválení a to je fakt! A samozrejme všetko to ešte podčiarkol veľký úspech v možnosti refinancovať časť zakúpeného vozidlového parku, čím sa mestu ušetria obrovské financie. Fakt je že sa bavíme bezmála o skoro 1,8  milióne eur, “ konštatuje konateľ Dopravného podniku mesta Martin Ján Slamka.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama