Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Mesto Martin ocenilo učiteľov

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 24. marec 2023

Martin (23.03.2023) – Primátor mesta Martin Ján Danko spolu so svojimi zástupcami Stanislavom Thomkom a Adamom Žilákom odovzdali ocenenia 26 pedagógom z martinských  materských a základných škôl.

Mesto Martin každoročne oceňuje pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógov z materských a základných škôl, ktorí rokmi tvrdej práce preukázali svoje kvality. Tohtoročné oceňovanie sa konalo už vo štvrtok 23. marca 2023 vo veľkej zasadačke Mestského úradu Martin. „Musím priznať, že práve toto oceňovanie má pre mňa, tiež pedagóga, zvláštny význam. Sám veľmi dobre viem, že povolanie učiteľa nie je vôbec ľahké a už vôbec nekončí zazvonením zvončeka, ale práve naopak. Práve preto som nesmierne rád, že si dnes z rúk vedenia mesta prevzalo 26 učiteľov a učiteliek aspoň symbolické ocenenie ich dlhoročnej práce pre naše mesto. Verím, že bude pre nich dôkazom, že ich práca má zmysel a motiváciou do ďalších rokov jedného z najdôležitejších životných poslaní,“ zhodnotil primátor mesta Martin Ján Danko. Pedagógov na ocenenia každoročne navrhujú vedenia jednotlivých škôl a Komisia školstva, vzdelávania a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve.

V roku 2023 bolo ocenených 26 učiteľov a učiteliek:

Alžbeta Behanová (ZŠ, Nade Hejnej)       

za vynikajúcu prácu, odborný a svedomitý prístup vo výchovno-vzdelávacom procese v školskom klube detí

Ing. Mgr. Viktor Behúň (ZŠ, P. Mudroňa)          

za odborný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole 

Mgr. Zdenko Bošanský (ZŠ s MŠ, J. V. Dolinského)      

za zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

  1. Helena Burdová (SMŠ Ďatelinka)

za odborný prístup, svedomitú a celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole

Mgr. Eva Capková (Súkromná spojená škola, Bagarova)

za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Gabriela Danková (MŠ, Družstevná)       

Za zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole

Mgr. Klaudia Hjadlovská (ZŠ, A. Stodolu)         

za vynikajúcu, tvorivú a zodpovednú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

Mgr. Zuzana Holubcová (ZŠ, P. Mudroňa)        

za odborný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

Mgr. Daniela Hýllová (ZŠ Alexandra Dubčeka) 

za zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole 

Mgr. Tatiana Kašíková (ZŠ Alexandra Dubčeka)          

za odborný prístup, vynikajúcu a tvorivú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

Mgr. Dagmar Královancová (ZŠ s MŠ, Priehradná)     

za zodpovedný prístup vo výchovno-vzdelávacom procese, prínos a prácu v riadiacej činnosti v prospech základnej školy

Bc. Stanislava Mažgútová (MŠ, Š. Furdeka)       

za zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole

Mgr. Eva Mácová (SMŠ Tomáša Zanovita)        

za úspešnú pedagogickú, výchovnú a riadiacu prácu v prospech rozvoja predprimárneho vzdelávania

Mgr. Jaroslava Mogyorósiová (ZŠ s MŠ, Priehradná)   

za zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole

Bc. Katarína Nováková (ZŠ s MŠ, Hurbanova)  

za vynikajúcu, tvorivú a zodpovednú prácu v procese predprimárneho vzdelávania a mimoškolskej činnosti

Mgr. Martina Pavlíková, PhD. (ZŠ s MŠ, Hurbanova)  

za aktívny prístup, vynikajúcu a kreatívnu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

Mgr. Jana Poláčiková (ZŠ s MŠ, Podhájska)      

za aktívnu a tvorivú pedagogickú a riadiacu prácu v predprimárnom vzdelávaní a angažovanosť v mimoškolských aktivitách

Mgr. Katarína Smolárová (CVČ, Martin)           

za tvorivú prácu, zodpovedný a aktívny prístup v záujmovom vzdelávaní detí a mládeže

PaedDr. Monika Ševčíková (Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka)

za odborný prístup, svedomitú a celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole

Mgr. Eva Šutáková (ZUŠ, Martin)

za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese s talentovanými deťmi

Mgr. Marcela Tarhajová (SZŠ Tomáša Zanovita)          

za dlhoročnú tvorivú pedagogickú prácu a výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese

Bc. Eliška Tencerová (ZŠ, Jozefa Kronera)        

za zodpovedný prístup vo výchovno-vzdelávacom procese a podporu aktívneho trávenia voľného času žiakov

PhDr. Tatiana Tešlová (Špeciálna ZŠ, P. Mudroňa)      

za profesionálny a zodpovedný prístup a dlhoročnú prácu so žiakmi s mentálnym postihnutím

Mgr. Eva Uličná (Evanjelická spojená škola)      

za profesionálny prístup, vynikajúcu a tvorivú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

  1. Karolína Vríčanová (ZŠ s MŠ, Podhájska)

za odborný a zodpovedný prístup a aktívnu dlhoročnú pedagogickú činnosť

Mgr. Martina Zimeľová (ZŠ, A. Stodolu)

za aktívny a zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama