Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Centrum sociálnych služieb Martin – Podháj privítalo prvých klientov

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 13. máj 2023

Martin (11.05.2023) – Primátor mesta Martin Ján Danko vo štvrtok 11. mája oficiálne predstavil prvé moderné mestské fungujúce zariadenie pre seniorov. Zariadenie už dnes poskytuje služby pre 11 klientov a ďalší prechádzajú lekárskymi prehliadkami.

Centrum sociálnych služieb Martin – Podháj je vôbec prvou mestskou stavbou, ktorá poskytuje najvyššiu úroveň starostlivosti pre seniorov. Celá stavba vyrástla v rekordnom čase – už za osem mesiacov. „Možno sa to môže zdať ako klišé, ale opäť musím zopakovať svoje obľúbené motto – práca namiesto slov prináša výsledky. Po rekordne rýchlej výstavbe sa nám podarilo vyriešiť aj všetky administratívne náležitosti, aj keď trochu s ťažkosťami prijať potrebný personál a postupne začať aj s lekárskymi prehliadkami, aby sme mohli začať s prijímaním prvých klientov. Dnes máme už v zariadení 11 prijatých seniorov a ďalší budú pribúdať. Samozrejme, nič z tohto by nebolo možné bez kvalitnej práce spoločnosti B-M Mont, s. r. o., zamestnancov mesta a centra sociálnych služieb. Namieste je tiež poďakovať aj bývalým poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Martin, ktorí tento projekt schválili. Nielen ja, ale celé vedenie mesta je pripravené pokračovať v nastolenom tempe rýchlej, kvalitnej a prospešnej práce pre Martinčanov,“ povedal primátor mesta Martin Ján Danko.

Centrum sociálnych služieb Martin – Podháj bude poskytovať služby pre 40 klientov. Lôžkové časti sa nachádzajú na severnej a južnej strane, v centrálnej časti sa nachádzajú spoločenská miestnosť, návštevná miestnosť, priestory na terapie a rehabilitácie. Samozrejmosťou je aj kaplnka a vonkajšia oddychová zóna pre klientov. Celková cena stavby bola 4 083 769 eur, ktorú tvoril úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 2 514 079 eur a príspevok mesta vo výške 1 569 690 eur.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama