Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Pozor! Zmena parkovania v meste Martin

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 07. september 2023

Od októbra 2023 vstupuje do platnosti zákon, ktorý zakazuje státie motorových vozidiel na chodníkoch. Mestská polícia Martin bude takéto priestupky v prvej fáze riešiť informačnou kampaňou.

Dovoľujeme si upozorniť vodičov, že od 01. októbra 2023 vstupuje do platnosti Novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, na základe ktorej sa zakazuje státie na chodníku priľahlom k ceste a to aj pri zachovaní voľného priestoru 1,5 metra. V praxi to znamená, že na chodníku bude od 01. októbra 2023 možné zaparkovať vozidlá len na mieste určenom dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

Upozorňujeme najmä majiteľov rodinných domov, aby svoje motorové vozidlá parkovali pokiaľ možno vo svojich dvoroch alebo garážach a nenechávali vozidlá odstavené na chodníkoch. Vodičov, ktorí doteraz zvykli parkovať na chodníku, upozorňujeme, že od 1. októbra 2023 bude takéto státie riešené v zmysle zákona,“ upozornil predseda spoločnosti Turiec, a. s. Peter Gavorník.

V prvej fáze zavádzania nového zákona do praxe sa Mestská polícia mesta Martin sústredí predovšetkým na informačnú kampaň pre obyvateľov mesta. V rámci prevencie od 01. septembra 2023 vo zvýšenej miere informuje vodičov parkujúcich na chodníkoch o tejto zmene. Táto informačná kampaň bude prebiehať tak osobnou komunikáciou, ako aj informačnými nálepkami mestskej polície.

Mesto Martin už v minulosti pristúpilo k vyznačeniu parkovacích miest na chodníkoch, kde je takéto státie možné, to znamená tam, kde chodník a priľahlá komunikácia spĺňajú požadované šírkové parametre. „Samozrejme, novelu zákona o cestnej premávke vítame. Zamedzením parkovania na chodníkoch sa uvoľní verejný priestor, ktorý má primárne slúžiť chodcom. Problematika parkovania na chodníkoch bude taktiež jednou zo súčastí pripravovanej celomestskej parkovacej politiky,“ dodal Peter Gavorník.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama