Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Udelili sme verejné uznania mesta Martin

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 15. november 2023

Martin (13.11.2023) – Mesto Martin v piatok 10. novembra slávnostne udelilo svoje verejné uznania v kategóriách Čestné občianstvo mesta Martin, Cena mesta Martin, Cena dobrovoľníka mesta Martin a Cena primátora mesta Martin. Zároveň sme pri príležitosti 10. výročia spolupráce ocenili naše partnerské mesto Békéscsaba. Ceny odovzdal primátor mesta Martin Ján Danko.

Tradične počas Svätomartinských dní mesto Martin udeľuje verejné uznania a ocenenia. Týmto spôsobom máme možnosť laureátom ocenení poďakovať za ich prínos a prácu pre našich obyvateľov. Do martinskej siene slávy pribudlo 12 mien. Ocenenie boli udelené v štyroch kategóriách, všetkých rovnako významných. Sú nimi Čestné občianstvo mesta Martin, Cena mesta Martin, Cena dobrovoľníka mesta Martin a Cena primátora mesta Martin. Novým členom martinskej siene slávy ceny odovzdal primátor mesta Martin Ján Danko.

Zoznam udelených verejných uznaní v roku 2023

Čestné občianstvo mesta Martin:

 • Fraňo Štefunko in memoriam, za mimoriadny prínos v oblasti výtvarného umenia v meste Martin a v regióne Turiec a pri príležitosti 120. výročia narodenia

Cena mesta:

 • Martin Želmíra Mišutová, za popularizáciu umeleckého slova
 • Mgr. Imrich Žigo in memoriam, za mimoriadny prínos na rozvoji mesta a šírenie dobrého mena mesta Martin doma i v zahraničí
 • Ing. Zoltán Lengyel, CSc., za spájanie kultúry medzi slovenským a maďarským národom, ako aj inými národnostnými menšinami žijúcimi v regióne Turiec

Cena dobrovoľníka mesta Martin

Občianske združenia, ktoré pomáhajú ukrajinským odídencom v meste Martin - za aktívnu sociálnu, materiálnu, osobnú pomoc a podporu ukrajinským odídencom v regióne Turiec 

 • Matka a dieťa Turca, zastúpené Ing. Petrou Piršelovou
 • “WINGS  FOREVER, o. z.“, zastúpené Máriou Ondráčkovou
 • MARTinklúzia, zastúpené Mgr. Tomášom Gulánom

Cena primátora mesta

 • Martin Božena Kočalková in memoriam, za celoživotnú prácu v oblasti kultúry, zachovanie turčianskeho kultúrneho dedičstva a Folklórneho súboru Turiec
 • Ing. Tibor Kočvara, za šírenie dobrého mena mesta Martin doma i v zahraničí a rozvoj podnikateľského prostredia
 • Peter Rovnianek, za celoživotný prínos v oblasti športu
 • kolektív Súkromnej základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a Súkromnej špeciálnej základnej školy, za trpezlivú a odhodlanú prácu pri výchove hendikepovaných detí
 • kolektív občianskeho združenia SPOSA – Turiec a Súkromnej špeciálnej materskej školy Sposáčik, za trpezlivú a odhodlanú prácu pre budúcnosť detí s autizmom

Ocenenie partnerskému mestu za spoluprácu

V priebehu rokov 1990 – 2022 uzatvorilo mesto Martin 10 dohôd o partnerskej spolupráci. Partnerstvo s Békéscsabou (alebo aj Békešskou Čabou) patrí medzi tie najdlhšie trvajúce. Už 6.marca 1998 bola podpísaná Dohoda so Slovenskou menšinovou samosprávou, signatármi ktorej bol vtedajší primátor Stanislav Bernát a predseda Slovenskej menšinovej samosprávy Martin Vozár. Naše vzájomné vzťahy a priateľstvá sa prehlbovali a v oblasti kultúrno-spoločenskej, vzdelávacej, športovej a aj gastronomickej.  A tak  pred desiatimi rokmi, 21.júna 2013, bola v Martine podpísaná Dohoda o partnerskej spolupráci medzi mestom Martin a župným mestom Békešská Čaba. Odvtedy pribudlo viacero spoločných projektov rámci Visegradu, Európy pre občanov, či aktuálne prebiehajúceho projektu Interreg Central Europe.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama