Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet pre rok 2024

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 22. december 2023

Martin (21.12.2023) – Mestské zastupiteľstvo mesta Martin na svojom decembrovom zasadnutí schválilo rozpočet na nadchádzajúci rok. Rozpočet bude vyrovnaný vo výške
viac ako 70,58 milióna eur.

Snahou mesta bolo nájsť spôsob, ktorý zaťaží obyvateľov mesta čo najmenej aj napriek tomu, že mesto zvýšilo dane a poplatky za komunálny odpad, ktoré poslanci riadne schválili na novembrovom MsZ. Martinský rozpočet pre rok 2024 bol schválený - príjmy na rok 2024 v celkovej výške 70.578.828,- €, z toho bežné príjmy vo výške 58.515.915,- € a kapitálové príjmy vo výške 8.980,- €.

Príjmové finančné operácie vo výške 12.053.933,- € Výdavky rozpočtujeme v celkovej výške 70.578.828,- €, z toho bežné výdavky vo výške 56.095.856,- € a kapitálové výdavky vo výške 13.148.180,- €. Vo výdavkových finančných operáciách bol schválený rozpočet vo výške 1.334.792,- €.

Napriek zvýšeniu daní a poplatkov sú prostriedky stále nedostatočné na to, aby sme mohli urobiť rozpočet, ktorý by garantoval všetky potrebné výdavky. Som rád, že sme nešli do provizória a mesto bude môcť fungovať štandardne. Verím, že vláda na budúci rok ešte prispeje do rozpočtu ako sľubovala a to minimum, ktoré máme, sa nám o niečo navýši. Verím, že aj daní a poplatkov vyberieme o niečo viac, ako sme kalkulovali v príjmoch,“ povedal primátor mesta Martin Ján Danko.

Tvorbu rozpočtu do značnej miery ovplyvnila súčasná ekonomická a celospoločenská kríza a kríza štátnych financií na Slovensku, najmä všade prítomná inflácia, ktorú obyvatelia mesta Martin cítia predovšetkým na stúpajúcich cenách tovarov a služieb, či dvojnásobné povinné zvýšenie výdavkov na školy a školské zariadenia. Zvýšený rozpočet vďaka vyšším príjmom z daní iba zapláta diery v rozpočte. Napriek jeho zvýšeniu budú v rozpočte výdavky, ktoré nebudú dostatočne kryté. Príkladom je rozpočet na údržbu dopravnej infraštruktúry a údržbu zelene.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama