Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Hľadáme Inováciu Žilinského kraja 2023

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 12. január 2024

Žilinský samosprávny kraj a Inovačné centrum INOVIA organizujú v tomto roku 16. ročník súťaže Inovácia Žilinského kraja 2023. Registrácia je možná do 31. 3. 2024.

Inovácia Žilinského kraja 2023 je forma verejného ocenenia inovatívnych podnikateľov a organizácií pôsobiacich v Žilinskom samosprávnom kraji. „Sme radi, že aj týmto spôsobom môžeme podporiť rozvoj dobrých nápadov, riešení a projektov, ktoré môžu mať pozitívny dopad na obyvateľov našich regiónov a kraja. Našou snahou je tiež podnietiť dialóg, napríklad aj formou verejnej diskusie o inováciách,“ podotkla Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK. 

Do súťaže je potrebné sa registrovať online do 31.3.2024 (nedeľa). Súťaží sa v dvoch kategóriách: „Inovatívna firma alebo startup“ a „Regionálna inovácia.“ 

Kategória „Inovatívna firma alebo startup“ je určená pre inovatívnych lídrov z radu malých mikropodnikov, malých a stredných podnikov sídliacich v Žilinskom kraji a tiež pre živnostníkov. V prípade ocenenia „Regionálne inovácie“ je cieľom zviditeľniť a oceniť inovatívnych lídrov z radu aktérov regionálneho rozvoja, pričom o ocenenie sa môžu uchádzať miestne samosprávy, mikroregióny, záujmové alebo občianske združenia, či subjekty, ktorých činnosť má dopad na regionálny rozvoj. „Chceme aj týmto spôsobom stimulovať firmy, živnostníkov, organizácie i ďalšie subjekty k ďalším inovatívnym riešeniam a projektom. Odborná porota bude hodnotiť napr. stupeň inovácie, ekonomické prínosy, trhové šance a sociálno-ekonomický dopad na región či udržateľnosť projektu,“ doplnil Andrej Černek z Inovačného centra INOVIA.

Do finále postúpi 5 najlepších projektov z každej kategórie. Výsledky budú prezentované na podujatí „Festival inovácií,“ ktorý sa uskutoční v apríli 2024 v Žiline a jeho súčasťou bude aj prezentácia víťazných projektov. Víťazi v oboch kategóriách získajú finančné ohodnotenie vo výške 2 000 eur a služby INOVIA v hodnote do 1 500 eur. Podrobnosti o súťaži nájdete na Inovia.sk.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama