Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Aktualizovaná brožúra Moja stredná 2023 je už k dispozícii

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 01. február 2024

S rozhodovaním, kam na strednú školu, pomôže končiacim žiakom základných škôl aj tento rok brožúra, ktorú pripravil ŽSK v elektronickej podobe. Brožúra ponúka prehľad odborov všetkých stredných škôl v Žilinskom kraji pre školský rok 2023/2024.

Brožúra Stredné školy Žilinského kraja, mapuje 86 stredných škôl a 1 jazykovú školu v Žilinskom kraji. Je voľné dostupná na stiahnutie na stránke mojastredna.sk. Brožúra prináša informácie o školách a školských zariadeniach a možnostiach štúdia na všetkých stredných školách v kraji. Žiaci majú na výber z 59 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, 10 súkromných, 11 cirkevných a 6 štátnych stredných škôl.

Praktická 174 stranová príručka  je voľne dostupná na stiahnutie na www.mojastredna.sk a PDF je dostupné na tomto odkaze: Moja stredná. „Brožúra v elektronickej podobe je určená najmä pre končiacich žiakov základných škôl a ich rodičov, výchovných a kariérnych poradcov či odborných pracovníkov v školstve,“ informuje Miroslava Abrmanová, riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK.

V školskom roku 2023/2024 študuje na stredných školách v Žilinskom kraji 28 746 žiakov. Najvyšší záujem je o štúdium na gymnáziách, obchodných akadémiách, stredných zdravotníckych školách a stredných priemyselných a odborných školách so zameraním na informačné technológie, stavebníctvo, elektrotechniku. Prihlášku pre štúdium na strednej škole v školskom roku 2024/2025 je potrebné podať do 20. marca 2024. Termín je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

ŽSK patrí k lídrom na Slovensku v duálnom vzdelávaní. V tomto školskom roku sa v Žilinskom kraji duálne vzdeláva 1243 žiakov z 29 škôl u 188 aktívnych zamestnávateľov, v 47 vzdelávacích odboroch. Z týchto žiakov zostáva väčšina  u zamestnávateľov v pracovnom pomere aj po skončení štúdia.

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Neustále pracujeme na tom aby sme zvyšovali úroveň stredných škôl a napomáhali tak študentom v rozvoji ich zručností a talentu.  Koncom minulého roka bola dokončená rekonštrukcia SOŠ elektrotechnickej v Žiline za 3 mil. eur, začali sme tiež s rekonštrukciou žilinského konzervatória za viac ako 2 mil. eur. Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu športu sme zrekonštruovali telocvičňu na SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne za 990 000 eur.  To je len malá ukážka investícií, ktoré išli do škôl v našich regiónoch v minulom roku. V modernizácii školských zariadení budeme pokračovať aj v tomto roku, rekonštrukciou prejde napríklad stredisko odbornej praxe na SOŠ obchodu a služieb v Martine za 500 000 eur. Verím, že aj týmto spôsobom podnietime žiakov k tomu, že naše stredné školy budú pre nich jednoznačnou voľbou.“


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama