Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Podanie daňových priznaní už aj elektronicky

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 01. február 2024

Martin (19.1.2024) – Mesto Martin ponúka občanom inovatívne riešenie pri plnení nielen svojich daňových povinností v roku 2024. S cieľom zjednodušiť a zrýchliť procesy pre občanov, zaviedlo nové elektronické formuláre, ktoré umožňujú rýchlejšie a pohodlnejšie podávanie priznaní k dani z nehnuteľností.

Mesto Martin umožňuje vybaviť niektoré podania elektronicky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. Z. o Elektronickom výkone verejnej moci (zákon o eGovernmente). Nové elektronické formuláre poskytujú občanom pohodlie a jednoduchosť - prostredníctvom online platformy môžu jednoducho vyplniť formuláre kedykoľvek a odkiaľkoľvek, čím eliminujú potrebu fyzickej návštevy mestského úradu.

Zároveň elektronizácia týchto formulárov zabezpečuje aj rýchlosť a efektivitu, nakoľko elektronické formuláre umožňujú okamžité odoslanie priznaní, čím sa zrýchľuje celý proces spracovania a vyhodnocovania daní. Systém ponúka overovacie mechanizmy a nápomocné popisy, čo znižuje riziko chýb pri vypĺňaní formulárov čím zabezpečujeme presnosť a minimalizujeme chyby.

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností na rok 2024

Najdôležitejším prvkom tohto inovačného kroku je zavedenie nového formulára, ktorý občanom umožňuje podávať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024. Týmto spôsobom sa mesto snaží uľahčiť svojim občanom dodržiavanie daňových povinností a prispieť k transparentnejšiemu a efektívnejšiemu spracovaniu daní.

"Sme presvedčení, že nové elektronické formuláre predstavujú krok smerom k modernizácii verejných služieb a zjednodušeniu života našich občanov. Tento krok reflektuje našu snahu o neustále zlepšovanie kvality služieb, ktoré poskytujeme našim občanom." vyjadril sa k tejto inovácii Ján Danko, primátor mesta Martin.

Mesto Martin dopĺňa priebežne formuláre v týchto kategóriách:

  • Daň z nehnuteľností
  • Daň za psa
  • Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • Prístup k informáciám

Prehľad dostupných elektronických služieb nájdete na www.martin.sk v sekcii “Chcem vybaviť.” v kategórii elektronické podania. Elektronické formuláre sú sprístupnené aj pri jednotlivých postupoch vybavenia životných situácií. Upozorňujeme občanov, že formuláre nie sú predvypĺňané žiadnymi údajmi.

Na vyplnenie elektronických formulárov budete potrebovať občiansky preukaz s čipom a autorizačný BOK (bezpečnostný osobný kód). Pre odoslanie vyplneného formulára (elektronického podania) je potrebný elektronický podpis (KEP - kvalifikovaný elektronický podpis). Viac informácií o KEP nájdete na www.slovensko.sk. Mesto Martin vyzýva všetkých občanov využiť túto inováciu a zanechať papierové formuláre. Elektronické formuláre sú dostupné na webovej stránke mesta a stále budú pribúdať.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama