Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

ŽSK v rokoch 2019 – 2023 ušetril verejným obstarávaním 104,69 mil. eur

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 22. február 2024

Žilinský samosprávny kraj za posledných 5 rokov zabezpečil transparentným procesom verejného obstarávania uzatvorenie 572 zmlúv vo finančnom objeme min. 944, 84 mil. eur.

Žilinská župa ušetrila vďaka verejným obstarávaniam vyše 104  miliónov eur za posledných 5 rokov, z toho 16,5 milióna eur v roku 2023. „Všetkých 572 zákaziek bolo v procese verejného obstarávania verejne dostupných a tým sme výraznou mierou podporili otvorenú hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie. Kvalitu práce vo verejnom obstarávaní, ktorú realizuje odboru verejného obstarávania ŽSK posúdil pozitívne aj portál  Transparex – špecializovaný informačný systém pre analýzu dát v oblasti verejného obstarávania. Spomedzi 4440 hodnotených subjektov sme sa zaradili medzi 236 verejných obstarávateľov, ktorí získali nadpriemerné hodnotenie A+ VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ. Zároveň v kategórii Samosprávny kraj sme sa umiestnili na prvom mieste, informuje Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Za posledných 5 rokov bolo vyhlásených Odborom  verejného obstarávania ŽSK 701 nadlimitných a podlimitných súťaží vo finančnom objeme viac ako 907, 9 mil. eur a k tomu stovky zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré nie sú zahrnuté v 5 ročných štatistikách.  V roku 2023 bolo zazmluvnených 149 zákaziek s finančným objemom viac ako 114,1 mil. eur.

Úrad ŽSK vyhlásil nadlimitné a podlimitné súťaže za roky  2019 až 2023

Predpokladané hodnoty zákaziek sú uvádzané bez DPH

 • Rok 2019 – 63 zákaziek s predpokladanou hodnotou viac ako 163, 23 mil. eur
 • Rok 2020 – 206 zákaziek s predpokladanou hodnotou viac ako 264,53 mil. eur
 • Rok 2021 – 169 s predpokladanou hodnotou viac ako 282,18 mil. eur
 • Rok 2022 –123 s predpokladanou hodnotou viac ako 83,85 mil. eur
 • Rok 2023 - 149 zákaziek s predpokladanou hodnotou viac ako 114,14 mil. eur
 • Spolu 701 zákaziek s predpokladanou hodnotou viac ako 907,99 mil. eur

Úrad ŽSK vyhlásil súťaže postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou

 • Rok 2023 - 43 zákaziek s predpokladanou hodnotou 1, 304 mil. eur bez DPH 

Úrad ŽSK  zazmluvnené zákazky za roky  2019 až 2023, uvádzané v eur s DPH

 • Rok 2019 – 63 zákaziek so zmluvnou cenou viac ako 165,98 mil. eur  
 • Rok 2020 – 139 zákaziek so zmluvnou cenou viac ako 22,77 mil. eur
 • Rok 2021 – 143 zákaziek so zmluvnou cenou viac ako 91,20 mil. eur
 • Rok 2022 - 130 zákaziek so zmluvnou cenou viac ako 564,12 mil. eur (vrátane PAD)
 • Rok 2023 – 97 zákaziek so zmluvnou cenou viac ako 100,68 mil. eur

Spolu 572 zákaziek so zmluvnou cenou viac ako  944,76 mil. eur

Úrad ŽSK ukončil súťaže postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou

 • Rok 2023 - 40 zákaziek so zmluvnou cenou viac ako 1,16 mil. eur  s DPH

Úspory za roky  2019 až 2023, uvádzané v eur s DPH

 • Rok 2019 – 14,06 mil. eur
 • Rok 2020 – 4,72 mil. eur
 • Rok 2021 – 7,67   eur
 • Rok 2022 - 61,74 mil. eur
 • Rok 2023 – 16,50 eur
 • Spolu úspory 104,69 mil. eur

Žilinská župa vyhlásené súťaže zverejňuje na stránke Žilinský samosprávny kraj - ŽSK (zilinskazupa.sk) v časti verejné obstarávanie a každý týždeň sú aktualizované informácie o zákazkách pred otváraním ponúk zverejnené v časti Prehľad vyhlásených zákaziek.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama