Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

V súťaži Inovácia Žilinského kraja 2023 uspeli SmartBooks a Slovenský Červený kríž

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 26. apríl 2024

V Novej Synagóge v Žiline vo štvrtok (25.04.2024) Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK odovzdala ocenenia finalistom súťaže Inovácia Žilinského kraja 2023, ktorej organizátorom je Žilinský samosprávny kraj a Inovačné centrum INOVIA. Do 16. ročníka súťaže bolo prihlásených 40 projektov.

Inovácia Žilinského kraja 2023 je forma verejného ocenenia inovatívnych podnikateľov a organizácií pôsobiacich v Žilinskom samosprávnom kraji. Súťažiaci mohli prihlasovať svoje projekty do jednej z dvoch kategórií: „Inovatívna firma alebo startup“ a „Regionálna inovácia.“ Do finále postúpilo 5 najlepších projektov z každej kategórie, ktorí zároveň dostali príležitosť prezentovať svoj projekt na podujatí „Festival inovácií.“ O víťazoch rozhodla odborná porota, ktorá hodnotila stupeň inovácie, ekonomické prínosy, trhové šance, sociálno-ekonomický dopad na región a udržateľnosť projektu.

Kategória „Inovatívna firma alebo startup“ bola určená pre inovatívnych lídrov z radu malých mikropodnikov, malých a stredných podnikov sídliacich v Žilinskom kraji a pre živnostníkov. Prihlásilo sa do nej 19 subjektov. Medzi finalistami boli projekty SmartBooks, a.s. – inteligentné učenie, ECOPLANET SLOVAKIA, s.r.o. – Koreňové čistiarne odpadových vôd, ProLex – Virtuálny právnik, Greenlogy GreenShare – revolúcia v darovaní prebytočnej elektriny, KROS a.s. - Digitálna kancelária.

Víťazom na základe rozhodnutia odbornej poroty sa stal SmartBooks, a.s. – gamifikácia vzdelávania: „Vesmírne preteky“. SmartBooks, ako jediná platforma na Slovensku, prináša učenie s využitím herných prvkov pre všetky predmety a ročníky, transformuje tradičné vzdelávanie do angažujúcej a motivujúcej formy. Aplikácia umožňuje učiteľom a rodičom monitorovať pokrok žiakov a efektívne adresuje problémy ako nízka motivácia, odpor k tradičným metódam a školská úzkosť.

Hlavnou inováciou je interaktívna hra - „Vesmírne preteky“, kde žiaci súťažia a učia sa prostredníctvom riešenia úloh

O ocenenie „Regionálna inovácia“ sa môžu uchádzať miestne samosprávy, mikroregióny, záujmové alebo občianske združenia, či subjekty, ktorých činnosť má dopad na regionálny rozvoj. Z celkovo 21 prihlásených, postúpili do finále v kategórii „Regionálna inovácia“ SimEdu – Simulačno – Edukačné centrum Slovenského Červeného kríža, obec Partizánska Ľupča – Architekti komunite, Architektonický workshop, Ovčín,s.r.o. – športové a kultúrne centrum, Úsmev prosím, o.z. – Rovnosť príležitostí: Voľnočasové aktivity pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne – Predsudky.

Víťazom kategórie sa stal projekt SimEdu – Simulačno-Edukačné centrum Slovenského Červeného kríža, Územný spolok Žilina. Simulácia kritických stavov vyžadujúcich rýchly a efektívny zásah sa stala neoddeliteľnou súčasťou výučby prvej pomoci či urgentnej zdravotnej starostlivosti a intenzívnej medicíny. SimEdu vzniklo ako odpoveď na potreby praktického vzdelávania a simulácií v regióne v oblasti prvej pomoci či urgentnej medicíny. Centrum ponúka široké možnosti kurzov pre laikov, študentov, ako aj záchranárov z praxe či členov integrovaného záchranného systému.

Víťazi v oboch kategóriách získali finančnú cenu vo výške 2 000 eur, služby INOVIA v hodnote do 1 500 eur na ďalší rozvoj svojich projektov a dizajnové ocenenie vo forme sklenenej plastiky.

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Tam, kde vznikajú nové myšlienky, nápady, riešenia, tam je aj budúcnosť. Záleží nám na budúcnosti nášho kraja, preto sa dlhodobo snažíme podporovať jeho tvorivý a inovačný potenciál. Teší má, že aj tento rok sa firmy a organizácie prezentovali projektami, ktoré mali vysokú úroveň spracovania, a čo je pre nás, pre župu mimoriadne dôležité, majú pozitívny dopad na obyvateľov kraja, či už ide o kvalitu životného prostredia, podnikateľské prostredie, vzdelávanie alebo voľnočasové aktivity.“  

Vlastimil Kocián, riaditeľ INOVIA: „Som veľmi rád, že nová koncepcia súťaže prilákala viac súťažiacich ako v minulých ročníkoch. Mnohé z projektov majú potenciál inšpirovať ďalšie firmy, startupy a spoločensky prospešné organizácie a zároveň ukazujú rastúci inovačný potenciál nášho kraja. Som presvedčený, že o viacerých z nich ešte budeme počuť – v tom pozitívnom zmysle slova. Spoločne s kolegami z inovačného centra INOVIA pomôžeme všetkým účastníkom sa viac zviditeľniť – aj nad rámec nášho regiónu.“

Viac o prihlásených projektoch a finalistoch na www.inovaciazk.sk.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM