Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Výborná správa pre mestské časti v Martine

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 07. máj 2024

Martin (07.05.2024) – Poslanci mestského zastupiteľstva mesta Martin na svojom aprílovom zasadnutí odsúhlasili významné navýšenie financií na obyvateľa pre jednotlivé výbory mestských častí. V praxi to znamená, že poslanci zvolení za konkrétnu mestskú časť budú môcť priamo a rýchlo rozhodnúť o riešení ich najväčších problémov.

Mestské zastupiteľstvo v Martine každoročne v rámci svojho rozpočtu rozhoduje aj o množstve financií, ktoré neprideľuje vedenie mesta, ani zastupiteľstvo, ale priamo výbory jednotlivých mestských častí. „Martinčania si volia svojich zástupcov podľa územného princípu, to znamená podľa mestských častí. Považujem preto za spravodlivé, že mesto im každoročne vyčleňuje financie, nad ktorými majú priamu kontrolu a samostatne ich rozdeľujú. Veď sú to predsa oni, ktorí svoje mestské časti najlepšie poznajú a vedia, čo najviac potrebujú,“ vysvetlil primátor mesta Martin Ján Danko.

Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili historicky najvyššiu sumu na obyvateľa za jednotlivú mestskú časť – 15,77 eura. Vďaka tomuto navýšeniu bude mať Výbor mestskej časti Ľadoveň – Jahodníky – Tomčany k dispozícii 160 641 eur, Stred 76 181 eur, Sever 82 489 eur, Košúty 80 076 eur, Podháj – Stráne 105 133 eur, Priekopa 137 571 eur a Záturčie 107 908 eur. Súčasťou navýšenia je aj podmienka, že viac ako polovica uvedených financií bude použitá na opravu ciest a chodníkov. Poslanci pridelené financie nemusia minúť. V prípade, že ich ušetria, v budúcom roku sa k nim prirátajú nové financie za nasledujúci rok.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama