Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Centrum národnej kultúry jubiluje: Dni mesta Martin 2024

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 13. máj 2024

Martin (10.5.2024) – Pridajte sa k oslavám Dní mesta Martin 2024! Od 14. do 16. júna sa v Martine uskutoční trojdňové podujatie s bohatým programom na oslavu 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste Martin, 30. výročia uzákonenia Martina ako centra národnej kultúry Slovákov a 40. výročia založenia Turčianskych slávností folklóru.

Tieto výročia nám pripomínajú význam mesta Martin v dejinách Slovenska. Pripravený program spája históriu, kultúru, literatúru, hudbu, folklór, filmy aj medzinárodnú spoluprácu, čím sa stáva príťažlivým pre všetky generácie. Všetky tri výročia - 740. výročie prvej písomnej zmienky o meste Martin, 30. výročie prijatia Zákona Národnej rady SR č. 241/1994 Z. z. o Martine ako centre národnej kultúry Slovákov a 40. výročie založenia Turčianskych slávností folklóru ponúkajú vhodnú príležitosť na dôstojné pripomenutie si nezastupiteľného miesta a významu metropoly Turca v dejinách Slovenska.

Martin možno plným právom pokladať za srdce Slovenska – živé pulzujúce srdce, ktoré minimálne sto rokov vháňalo kultúrny život aj do ostatných regiónov Slovenska. Obsah a celková štruktúra programu Dní mesta Martin 2024 je postavená na širokospektrálnej historickej, kultúrnej, literárnej, hudobnej, výtvarnej, folklórnej, expozičnej, filmovej, odbornej i edičnej reflexii jednotlivých výročí.

Do realizácie programovej časti budú organicky zapojené kultúrne, umelecké a vzdelávacie inštitúcie pôsobiace v meste, medzinárodný rozmer zabezpečia hostia, respektíve delegácie a účinkujúci zo zahraničných partnerských miest Martina – Českej republiky (Jičín), Chorvátska (Rijeka), Maďarska (Békešská Čaba) a Srbska (Báčsky Petrovec).

Bohatý trojdňový program, ktorý sa uskutoční na viacerých miestach Martina (v interiéroch aj exteriéroch), bude mať multižánrový charakter a organizátori podujatia ho adresujú všetkým generáciám záujemcov. Cieľom akcie je atraktívnou programovou formou pripomenúť širšej domácej i medzinárodnej verejnosti, že Martin bol od 60. rokov 19. storočia do roku 1918 prirodzeným, hoci administratívnou cestou neschváleným hlavným mestom Slovenska.

Jedinečné zásluhy metropoly Turca na poli kladenia trvalých základov a postupného všestranného rozvoja domácej kultúry, umenia, vedy, vzdelávania, školstva a osvety boli pred 30 rokmi premietnutie do už spomenutého Zákona NR SR o Martine ako centre národnej kultúry Slovákov.

Program Dní mesta Martin 2024 bude mať množstvo atrakcií a zážitkov pre všetky vekové kategórie. Sledujte oficiálne komunikačné kanály mesta Martin a Kultúrnej scény Martin, kde nájdete zverejnený presný harmonogram podujatí. Nezabudnite sa včas informovať, aby ste si užili túto výnimočnú udalosť naplno!


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama