Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Sen cyklistov o prepojení Žilinského a Trenčianskeho kraja bude realitou

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 16. máj 2024

Projekt, vďaka ktorému sa prepoja dva samosprávne kraje dostal zelenú. Žilinský samosprávny kraj získal z eurofondov 6,3 mil. na výstavbu takmer 9 km Vážskej cyklotrasy, prostredníctvom ktorej sa prepojí s Trenčianskym samosprávnym krajom.

Žilinskému samosprávnemu kraju monitorovací výbor schválil nenávratný finančný príspevok vo výške 6,3 mil. eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027 na projekt „Na bicykli po spoločnom slovensko-českom pohraničí“.  Cezhraničným partnerom projektu je obec Prostřední Bečva (CZ).

Vybudovaných bude 9 km Vážskej cyklomagistrály na úseku Kotešová - Bytča – hranica ŽSK/TSK. Trenčiansky samosprávny kraj už má úsek na hranicu so Žilinským samosprávnym krajom vybudovaný, realizáciou cyklotrasy sa prepojí mesto Bytča s Považskou Bystricou.

Cyklotrasa bude vedená popri toku Hričovského kanála a bude prechádzať cez viacero katastrálnych území: Mikšová, Hvozdnica, Predmier, Malá Bytča, Veľká Bytča, Hliník nad Váhom a Kotešová. Smerom na Žilinu bude trasa z Bytče pokračovať cca 3 km po existujúcich komunikáciách s napojením na už zrealizovaný úsek cyklotrasy v Kotešovej. Celková dĺžka vybudovanej a vyznačenej Vážskej cyklotrasy medzi hranicou ŽSK/TSK a Kotešovou tak bude približne 12 km. Súčasťou projektu v tomto úseku je aj vybudovanie 2 mimoúrovňových podjazdov na frekventovaných cestách (I/10 v Bytči a II/507 v Kotešovej).

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Vážska cyklomagistrála je najdôležitejšia cyklocesta v našom kraji s nadregionálnym významom. Realizáciou úseku z Kotešovej cez Bytču k hraniciam s Trenčianskym samosprávnym krajom prepojíme nielen dva kraje, ale aj dve okresné mestá Bytču a Považskú Bystricu, ale bo dobudovaní krátkeho 3 kilometrového úseku v Považskom Chlmci aj Považskú Bystricu so Žilinou. Z pohľadu cestovného ruchu je rovnako významné  prepojenie na sieť  cyklotrás na českej strane. Na obidvoch stranách hranice sa nachádza veľké množstvo kultúrnych pamiatok a prírodných zaujímavostí, ktoré takto viac sprístupníme širokej verejnosti.“

Český partner, obec Prostřední Bečva vybuduje 2,2 km novú cyklotrasu,  7 km dopravného značenia z obce aj nový 5,4 km dlhý turisticko - náučný chodník  pre peších smerujúcich k vrchu Pustevny, smerom na Pustevny, ktoré sú známe unikátnymi stavbami slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Ich prepojením s Vážskou cyklomagistrálou vznikne  výnimočný 120 km dlhý horský Valašsko-Považsko-Kysucký cyklookruh. Trasa bude vedená po existujúcej sieti cykloturistických trás, na menej frekventovaných cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a lesných cestách.  Na ňom bude cyklista navigovaný prostredníctvom QR kódov na smerovníkoch k 20 TOP atraktivitám regiónu, po 10 na každej strane.

Na Slovenskej strane sú to: Považský hrad, Súľovské skaly, Podchod pod Vážskym kanálom v Bytči, Sobášny palác v Bytči, Popperovo mauzóleum – židovský cintorín v Hliníku nad Váhom, Jazerá Kotešová (VD Hričov, VD Mikšová), Žilina pamiatky – Burianova veža,  Hrad Budatín, Rozhľadňa Štiavnik, Hrebeňovka Javorníkov. Pohorie Javorníkov má hraničný hrebeň SR/ČR s vyznačenou červenou cykloturistickou trasu v úseku Kohútka – Kasárne. Na túto cyklotrasu vedú z našej budovanej infraštruktúry viaceré cykloturistické trasy, na ktoré sa napája existujúca sieť cyklotrás v ČR.

Pridanou hodnotou bude prepojenie cyklookruhu s existujúcimi vetvami trasy Cyrilometodskej cesty, ktorá spája územie 6 krajov v rámci slovensko-českého pohraničia turistickými a cykloturistickými trasami a získala medzinárodný štatút pútnickej trasy.

Súčasťou projektu budú aj prvky sprievodnej cyklistickej infraštruktúry na celej trase okruhu – qr pointy, cyklosmerovníky, obrázkové motivačné cyklotabuľky. Pribudnú aj nabíjacie stanice a cyklosčítače, z ktorých dáta budú slúžiť na vytipovanie nových možností na dobudovávanie a rozširovanie cyklotrás. Monitorovať budú nielen cyklistov (na SK), ale aj peších príp. on-line korčuliarov (v ČR). Na cyklookruhu budú umiestnené kreslené mapy so zaujímavosťami v súvislosti s okruhom.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama