Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Poznáme víťazov súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2023/2024

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 25. máj 2024

V priestoroch Žilinskej univerzity sa včera uskutočnil Festival študentskej podnikavosti. Jeho súčasťou bolo aj vyhodnotenie 13. ročníka súťaže určenej pre študentov stredných škôl Žilinského kraja Stredoškolský podnikateľský zámer.

Organizátorom súťaže je Žilinský samosprávny kraj a inovačné centrum INOVIA. Do 13. ročníka súťaže prihlásilo svoje projekty 48 študentov. Pred odbornou porotou na Festivale študentskej podnikavosti sa prezentovalo 12 z nich. Súťaž má za cieľ podporiť, motivovať a oceniť študentov v Žilinskom kraji za ich podnikavosť, kreativitu, inovatívne myslenie a spoločensky zodpovedný prístup pri rozvoji nových nápadov, riešení a projektov, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na svoje okolie, spoločnosť a región. Ocenenie zároveň umožňuje študentom ukázať svoj jedinečný talent. Do súťaže sa mohli zapojiť jednotlivci alebo max. 3-členné tímy.

Študenti mohli do súťaže prihlásiť projekty do dvoch kategórií

  1. Podnikateľský študentský projekt – projekty, ktoré majú podnikateľský charakter s cieľom vytvoriť a rozvíjať nejaký produkt alebo službu,
  2. Spoločensky prospešný študentský projekt  – projekty, ktoré majú pozitívny sociálny, ekologický alebo spoločenský vplyv a snažia sa o riešenie dôležitých spoločenských problémov alebo potrieb, najmä na regionálnej úrovni.

Študenti boli aj v tomto roku kreatívni. Vo svojich projektoch sa zaoberali predajom a výrobou rôznych produktov a pomôcok, ale aj zlepšeniu dostupnosti služieb využitím moderných technológií.  Súťažiaci, ktorí postúpili do finále, prezentovali svoje projekty na Festivale študentskej podnikavosti. Odborná porota hodnotila viacero kritérií: originalita, fáza realizácie, v ktorej sa projekt nachádza, trhové šance a udržateľnosť, kvalita spracovania, sociálno-ekonomický alebo spoločensky prospešný dopad na región. Zvíťazili projekty, ktoré získali najviac bodov.

Podnikateľský študentský projekt

  1. miesto (500 eur od ŽSK a online kurz od INOVIA) : Jana Gašparíková, Júlia Filová, Stopa v srdci - náramky s odtlačkami paciek alebo kúsok srsti domáceho zvieratka zaliate resinom, SSOŠ Pro Scholaris, Žilina
  2. miesto (300 eur od ŽSK a online kurz od INOVIA): Simona Tkadlecová, Simona Ručeková, Karolína Petráková, NOtwist - Revolučná silikónová pomôcka, ktorá zabraňuje pretáčaniu náhrdelníkov, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca
  3. miesto (200 eur od ŽSK a online kurz od INOVIA): Samuel Štrbavý, Rastislav Sirol, 3D puzzle Oravy – 3D tlač drevených suvenírov pre oravské pamiatky, Stredná priemyselná škola informačných technológií I. Gessaya, Tvrdošín

Spoločensky prospešný študentský projekt

  1. miesto (500 eur od ŽSK a konzultácie od INOVIA): Vanda Rusnáková, Život v úli – Priblíženie života včiel mladej generácii, Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
  2. miesto (300 eur od ŽSK a konzultácie od INOVIA): Milan Smieško, Inteligentné riadenie dopravy (AI) – Riešením spoločenského problému je implementácia adaptívneho riadenia dopravy s využitím umelej inteligencie a inovatívnych technológií, ktoré zmiernia dopravné zápchy a zlepšia tok premávky, Obchodná akadémia, Martin.

Ocenenia víťazom v oboch kategóriách odovzdala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK:  „Chceme byť hnacím motorom kreatívnych mladých ľudí, ponúknuť im príležitosť pre realizáciu ich nápadov, ktoré môžu byť úspešné na slovenskom i medzinárodnom trhu. Aj preto každoročne vyhlasujeme súťaž Stredoškolských podnikateľských zámerov, ktorá je pre mnohých študentov prvou a vzácnou príležitosťou prezentovať svoje nápady pred širokou laickou i odbornou verejnosťou. V rámci podpory dostávajú študenti príležitosť odborných konzultácii k vlastnému podnikateľskému  nápadu a tí, ktorých odborná porota vyhodnotí ako najlepších, dostanú od nás aj ďalšiu podporu pri uvádzaní projektu do praxe.“

Sme veľmi radi, že to celé nie je iba o súťaži ale o systematickej podpore študentov počas celej tvorby a validácie projektu. Výsledkom sú prezentované životaschopné projekty, ktoré dostanú štartovací kapitál na rozbehnutie podnikania. Celé sa nám to podarilo aj vďaka úzkej spolupráci s inšpiračnou platformou Rozbehni sa,“ dodal Vlastimil Kocián, riaditeľ inovačného centra INOVIA.

Erika Jurinová odovzdala ocenenie aj víťazovi celouniverzitného projektu „Povolanie podnikateľ,“ ktorého vyhodnotenie bolo súčasťou Festivalu študentskej podnikavosti. Víťazi majú možnosť rozvíjať svoje podnikateľské projekty aj v rámci štúdia na Žilinskej univerzite.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama