Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

33 stredných škôl v správe ŽSK vypíše 2. kolo prijímacích skúšok

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 03. jún 2024

Po 1. kole prijímacích skúšok v roku 2024 je v župných školách zapísaných 5 017 žiakov. Nenaplnených ostáva 587 miest.

Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnili začiatkom mája na 88 stredných školách v Žilinskom kraji. Ministerstvo školstva v januári 2024 určilo pre Žilinský samosprávny kraj 6 734 miest pre budúcich prvákov - pre gymnáziá 1566 miest, pre stredné odborné školy 4 862 miest, pre konzervatóriá a školy umeleckého priemyslu 224 miest a pre strednú športovú školu 82 miest.

Rozpis počtu žiakov 1. ročníkov osemročnej formy štúdia, na ktoré sa hlásia žiaci 5. ročníka základnej školy, určil Regionálny úrad školskej správy v Žiline.  Pre školský rok 2024/25 to je 362 žiakov do 12 gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v Žilinskom kraji.

Do župných škôl bolo spolu rozpísaných 5 604 miest. Po 1. kole prijímacích skúšok je v župných školách zapísaných 5 017 žiakov. Nenaplnených zostalo 587 miest. Na tieto miesta vypíše 33 škôl v správe Žilinského samosprávneho kraja 2. kolo prijímacích skúšok, ktoré sa v zmysle zákona bude v tomto roku konať 18. júna 2024.

Región

Zapísaní žiaci po 1. kole prijímacích skúšok

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok

Horné Považie

1510

137

Kysuce

690

108

Orava

1110

79

Turiec

776

94

Liptov

931

169

Spolu

5017

587

Neumiestnení žiaci 9. ročníkov si môžu podať do 2. kola prijímacích skúšok už len 1. prihlášku. V prípade, že žiak nebude zapísaný na strednú školu ani po konaní 2. kola, o jeho umiestnení, vzhľadom na povinnú 10-ročnú dochádzku, rozhoduje príslušný regionálny úrad školskej správy, teda v našom kraji RÚŠS Žilina.

Zoznam škôl a odborov, na ktoré vypisujú 2. kolo prijímacích skúšok nájdete v prílohe (PDF).


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama