Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Správa ciest ŽSK: Vodorovné dopravné značenie obnovíme v súlade s novými technickými predpismi

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 25. jún 2024

Od 20. januára 2023 nadobudli účinnosť nové technické predpisy vydané Ministerstvom dopravy SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií týkajúce sa Zásad používania vodorovných dopravných značiek. Správa ciest ŽSK musí staré značenie postupne „premaľovať“.

Podľa nových technických predpisov TP 117/2023 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení a TP 118/2023 Zásady používania vodorovných dopravných značiek, vydaných Ministerstvom dopravy SR s účinnosťou od 20. januára. 2023 musí Správa ciest ŽSK vodorovné dopravné značenie na úsekoch ciest II. a III. triedy nielen obnoviť, ale aj zmeniť.

Nové predpisy boli zavedené s cieľom zlepšiť používanie dopravného značenia a zosúladiť dopravné značenie s aktuálnymi štandardmi v EU. Obnova vodorovného dopravného značenia podľa nových predpisov prebehne na všetkých cestách I. a II. triedy v Žilinskom kraji v priebehu 5-tich rokov. Vzhľadom k tomu, že nové dopravné značenie sa líši od predchádzajúceho, nie je možné  vodorovné dopravné značenie jednoducho obnoviť v celom rozsahu, ako to bolo v minulých rokoch.

Správa ciest ŽSK v roku 2023 obnovila vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy v rozsahu cca 170 km. Obnova je podmienená súladom s požiadavkami technických predpisov. Ako príklad môžeme uviesť zmeny kadencie čiar v úsekoch mimo obce. Kadencia určuje dĺžku čiary a dĺžku medzery. Prestriekanie existujúceho vodorovného značenia, ktoré nezodpovedá novej kadencii, nie je možné, pretože by v mnohých úsekoch došlo k nežiadúcim javom, ako je zliatie starých čiar s novými do súvislej čiary, alebo vzniku čiar a medzier s dĺžkami, ktoré nie sú v súlade s uvedenými predpismi, a môžu vytvárať zmätočné situácie,“ objasnil Juraj Lazúr, generálny riaditeľ SC ŽSK.

Došlo aj k ďalším zmenám. Nové predpisy vyžadujú nielen zosúladenie vodorovného dopravného značenia pri obnove, ale aj jeho prispôsobenie aktuálnym dopravným podmienkam na našich cestách. Z toho dôvodu je nutné vykonať odborné posúdenie jednotlivých úsekov ciest II. a III. triedy a vypracovať projektové dokumentácie vodorovného dopravného značenia, čo predlžuje čas realizácie a navyšuje samotné náklady na jeho obnovu.

V tomto roku bude vodorovné dopravné značenie obnovené len na tých cestách, kde obnova nebude v rozpore s ustanoveniami uvedených predpisov, resp. kde stihne prebehnúť posúdenie dopravného značenia a bude spracovaná projektová dokumentácia. „Ide o úseky, kde doposiaľ nebol realizovaný žiadny typ vodorovného dopravného značenia, alebo kde je existujúce vodorovné dopravné značenie v takom stave, že po položení / nastriekaní nového vodorovného dopravného značenia nedôjde k nežiadúcemu zliatiu čiar,“ doplnil Lazúr.

Pre viac informácií a v prípade otázok ohľadom nových predpisov a ich realizácie, sa verejnosť môže obrátiť na Správu ciest ŽSK – oddelenie pre verejnosť, tel. č. +421907768139 alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama