Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Mesto Martin ocenenilo najlepších žiakov za školský rok 2023/2024

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 27. jún 2024

Martin (27.6.2024) – Pri príležitosti ukončenia školského roka 2023/2024 mesto Martin slávnostne ocenilo 16 vynikajúcich žiakov z martinských základných škôl za ich výnimočné úspechy v rôznych oblastiach.

Koniec školského roka sa nesie v znamení bilancovania a hodnotenia výsledkov práce, a tak si mohlo svoje ocenenia prevziať 16 žiakov. Ocenení žiaci sa prezentovali výnimočnými úspechmi v oblasti športu, výborným prospechom a úspešnou reprezentáciou svojej školy a celého mesta doma aj v zahraničí. „Vzdelávanie si v meste Martin dlhodobo udržuje vysokú kvalitu, čoho dôkazom sú aj študenti, ktorých som mal tú česť oceniť. Verím, že ocenenie mesta bude pre nich motiváciou, aby naďalej pokračovali v štúdiu, športe alebo umení,“ zhodnotil primátor mesta Martin Ján Danko.

Zoznam ocenených žiakov

Oliver Botka (Katolícka ZŠ s MŠ Antona Bernoláka, Martin) – za výborné výsledky dosiahnuté vo vzdelávaní a úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach.

Denis Ďuríček (Základná umelecká škola, P. Mudroňa 6, Martin) – za mimoriadne úspechy dosiahnuté v hre na klavíri, úspešnú reprezentáciu školy a mesta Martin.

Simona Galčíková (Súkromná ZŠ, Východná 11441/18B, Martin) – za iniciatívny prístup k školským aktivitám a prínos pre budovanie aktívnej školskej komunity.

Lukáš Kelemen (Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin) – za vynikajúce študijné výsledky, úspešnú reprezentáciu školy na olympiádach a súťažiach.

Martin Knapko (ZŠ s MŠ, Hurbanova 27, Martin) – za vynikajúce študijné výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v matematických a športových súťažiach.

Lukáš Kolka (Súkromná spojená škola, Bagarova 30, Martin) – za mimoriadne študijné výsledky, aktívny prístup k školským aj voľnočasovým aktivitám a úspešnú reprezentáciu
školy.

Elia Kováčová (Súkromná spojená škola, Hrdinov SNP 1713/7, Martin) – za výborné výsledky dosahované v základnej škole, vzorné správanie a zodpovedný prístup
k vzdelávaniu.

Nina Ličková (ZŠ s MŠ, Priehradná 11, Martin) – za výborné výsledky dosiahnuté vo vzdelávaní, úspešnú reprezentáciu školy v literárnych, výtvarných a športových súťažiach.

Natália Plešková (ZŠ, Jozefa Kronera 25, Martin) – za vynikajúce študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy v predmetových olympiádach.

Sofia Rakovanová (Súkromná ZŠ Tomáša Zanovita, Ul. východná 18, Martin) – za výborné výsledky dosiahnuté vo vzdelávaní, iniciatívny a kreatívny prístup k školským aktivitám.

Nina Rišianová (ZŠ, A. Stodolu 60, Martin) – za výborné študijné výsledky, reprezentáciu školy vo vedomostných a športových súťažiach.

Lucia Švrlová (ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin) – za výborné študijné výsledky, reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach a olympiádach.

Martin Trasoň (ZŠ s MŠ, Podhájska 10A, Martin) – za vynikajúce študijné a športové výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v predmetových olympiádach a hokeji.

Dávid Vicáň (ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin) – za výborný prospech vo všetkých predmetoch a úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach.

Ľubomíra Vladárová (ZŠ s MŠ, J. V. Dolinského 2, Martin) – za vynikajúce študijné výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v recitačných, dejepisných a športových súťažiach.

Matúš Zemko (ZŠ Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin) – za výborné študijné výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach.

Každý z týchto ocenených žiakov je príkladom pre svojich spolužiakov a dôkazom toho, že tvrdá práca prináša výsledky. Verím, že o dnešných ocenených ešte budeme počuť,“ dodal
primátor Ján Danko.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama