Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Stanovisko ŽSK k zriaďovaniu Ambulantnej pohotovostnej služby

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 06. júl 2024

Zriaďovanie pohotovostných ambulantných služieb je plne v kompetencii Ministerstva zdravotníctva SR. Samosprávne kraje žiadali prenos kompetencie služby APS z ministerstva do svojej kompetencie, nebolo im však vyhovené.

Žilinský samosprávny kraj na rozdiel od iných krajov prevádzkuje 4 nemocnice a jednu polikliniku v Námestove, čo nesie investičné požiadavky na rekonštrukcie  týchto zdravotníckych zariadení, a preto nepokladá za správne a spravodlivé financovať aj kompetencie ministerstva zo župných zdrojov.

Je potrebné zdôrazniť, že sieť pevných bodov APS určilo MZ SR a bod v Námestove pre deti a dorast vyhláškou zrušilo MZ SR. Župa na výberové konanie na obsadenie pevných bodov APS v kraji proaktívne zareagovala a komunikovala so svojimi nemocnicami i zvyšnými bývalými prevádzkovateľmi APS, aby podali projekt na obsadenie všetkých pevných bodov určených ministerskou vyhláškou. Všetky nemocnice v správe župy od 2. júla poskytujú APS pre deti a dorast a dospelých. Ale práve dve nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu sa do výberového konania vôbec neprihlásili a museli byť poskytovaním služby ministerstvom poverené. Žilinská župa nepotrebovala od nikoho žiadny motivačný stimul aby sa ňou zriaďované nemocnice zapojili do výberového konania na poskytovateľov pevných bodov APS. Problém v Žilinskom kraji je zrušenie pevného bodu APS v Ružomberku a Námestove vyhláškou ministerstva. Jediným legislatívne možným riešením v súčasnosti tak je jedine zriadenie tzv. doplnkového bodu  APS pri pevnom bode. A to napr. doplnkový bod v Námestove, môže zriadiť pevný bod APS Trstená, avšak na to sú nevyhnutné finančné zdroje, nakoľko doplnkový bod nedostáva žiadny paušál na vykrytie prevádzkových nákladov. 

Zdroje, ktoré nám uvoľnila vláda (200 000 eur), vykryjú prevádzkové náklady na cca rok a pol. ŽSK ani obce a mestá nepokladajú za správne a spravodlivé financovať kompetencie ministerstva zo župných zdrojov.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama