Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Nová nádej pre pacientov s náhlym zlyhaním srdca

Autor: UN Martin
Foto: UN Martin
Uverejnené: 04. máj 2023

Kardiologické oddelenie UN Martin v spolupráci s Klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UN Martin majú v súčasnosti k dispozícii nové možnosti život zachraňujúcej liečby.

V-A ECMO je mechanická podpora srdca, ktorá môže byť využitá pri akútnych stavoch, predovšetkým u pacientov s akútnym infarktom myokardu a na štandardnú liečbu nereagujúcim život ohrozujúcim kardiogénnym šokom (zlyhávanie srdca ako pumpy). Posuny v technikách a technológiách intervenčným kardiológom pomáhajú aj pri riešení veľmi zložitých nálezov na srdcových tepnách. Ide o veľmi špecifickú a vysoko odbornú, život zachraňujúcu podporu činnosti srdca. Možnosť použitia mimotelového obehu u týchto pacientov je k dispozícii nonstop, pre každého, kto takúto liečbu potrebuje.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM