Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Slávnostné uvítanie detí, našich najmenších spoluobčanov do života

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Ľubomír Žila
Uverejnené: 17. október 2023

Narodenie dieťaťa je v každej rodine veľkou udalosťou, na ktorú všetci s láskou čakajú. Pre našu obec je to mimoriadna udalosť, a preto sa v Príbovciach pamätá aj na najmenších obyvateľov. V nedeľu 8.10.2023 sa v sobášnej miestnosti v hasičskej zbrojnici uskutočnilo slávnostné uvítanie najmenších spoluobčanov.

Niet väčšieho šťastia v živote rodičov, ako zovrieť do svojho náručia malé, zdravé dieťatko. Niet krajšej žiary na svete, ako je žiara detských očí,“ na úvod stretnutia sa prihovorila k prítomným básňou Michaela Šišitková. Nasledoval príhovor starostky obce Viktórie Fľakovej.

Po príhovore sa rodičia zapísali do pamätnej knihy obce a prevzali si finančný darček a darček od obce Príbovce. Na záver milého podujatia nechýbala ani spoločná fotografia. Je nám cťou privítať medzi občanmi tých, ktorí budú formovať tvár našej obce. Uvítanie do života organizuje obec pravidelne niekoľkokrát ročne, podľa záujmu a množstva narodených detí. 

Byť rodičom je nielen radosť, ale vyžaduje si to aj mnoho povinností a starostí. Úloha rodiča je poslanie. Je to asi tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia vec v živote. Našim najmenším spoluobčanom prajeme šťastný a úspešný život plný radosti a zdravia a ich rodičom veľa trpezlivosti, lásky, ale aj zodpovednosti pri výchove svojich ratolestí. 


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama