Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Obec Rakovo si prevzala ocenenie – „Dedina ako maľovaná“

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Ľubomír Žila
Uverejnené: 23. október 2023

Obec Korňa hostila zástupcov ocenených a prihlásených obcí 12. ročníka súťaže „Dedina roka 2023“, ale aj partnerov a vyhlasovateľov tejto súťaže. Obstála v  konkurencii obcí od východu až po západ Slovenska. Slávnosť zorganizovala ako víťaz spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Hlavným vyhlasovateľom súťaže je ministerstvo životného prostredia SR.

Súťažou žili a ocenené boli aj obce nášho krásneho Turca. Obec Necpaly a obec Rakovo. Celkovo sa do súťaže zapojilo 12 výnimočných slovenských obcí, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry.

Okrem titulu Dedina roka 2023 udelila národná hodnotiaca komisia sedem ďalších ocenení:

  • Dedina ako hospodár (Veľké Ripňany, okres Topoľčany) – „Za aktívne získavanie a využívanie finančných zdrojov z projektov pre neustále zvyšovanie kvality života obyvateľov obce.“
  • Dedina ako partner (Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves) – „Za dlhoročné rozvíjanie medzinárodných, regionálnych a lokálnych partnerstiev s dôrazom na spoluprácu všetkých skupín obyvateľstva obce.“
  • Dedina ako maľovaná (Rakovo, okres Martin) – „Za dlhodobé udržiavanie harmonického obrazu dediny pri obnove budov, verejných priestranstiev a pri tvorbe prvkov drobnej architektúry.“
  • Dedina ako klenotnica (Čičmany, okres Žilina) – „Za citlivý a rešpektujúci prístup k zachovávaniu hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva s odkazom pre budúce generácie.“
  • Cena generálneho partnera COOP Jednota Slovensko (Bzince pod Javorinou, okres Nové Mesto nad Váhom) – „Za všestranný a komplexný rozvoj obce, intenzívnu spoluprácu na všetkých úrovniach a zachovávanie odkazu Ľudmily Podjavorinskej.“
  • Cena Ministerstva životného prostredia SR (Necpaly, okres Martin) – „Za existenciu a udržiavanie unikátnych prírodných zdrojov a výnimočný prístup k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie.“
  • Mimoriadna cena Národnej hodnotiacej komisie (Benkovce, okres Vranov nad Topľou) – „Za ekonomické ozdravovanie obce a príkladný komunitný život jej obyvateľov.“

Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil dňa 19.10.2023 v obci Korňa a sprevádzala ho prezentácia ocenených obcí s bohatým kultúrnym programom. „Vidiek tvorí neodmysliteľnú súčasť našej krajiny a môže byť aj miestom so zaujímavými aktivitami, ktoré spájajú miestnych obyvateľov. Ak sa do aktivít zapája celá komunita obce je to najlepším predpokladom úspešného miestneho rozvoja.“

Ocenené obce získali od organizátora súťaže SAŽP okrem tradičnej smaltovanej tabule aj vecné ceny a finančné prostriedky na realizáciu projektov, zameraných na rozvoj a obnovu obce od ďalších partnerov súťaže.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama