Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Jesseniova lekárska fakulta zorganizovala deň otvorených dverí

Autor: Jesseniova lekárska fakulta UK
Foto: Jesseniova lekárska fakulta UK
Uverejnené: 05. február 2024

Deň otvorených dverí na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine prilákal takmer 700 študentov. Fakulta podujatie organizuje pravidelne začiatkom februára, aby mohli potencionálni záujemcovia o štúdium získať potrebné informácie ešte pred tým, ako si podajú prihlášku na vysokú školu.

Podujatie je určené všetkým, ktorí majú záujem o štúdium všeobecného lekárstva, zubného lekárstva alebo nelekárskych odborov – ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a verejného zdravotníctva,“ informoval  počas dňa otvorených dverí prodekan pre rozvoj fakulty doc. MUDr. Kamil Birigner, PhD. Ako ďalej doplnil, záujem o podujatie je štandardne vysoký, aj preto ho fakulta organizuje v dvoch blokoch, aby sa ho mohol zúčastniť čo najväčší počet potencionálnych záujemcov o štúdium.

Podujatie organizujeme tak, aby sa študenti s fakultou zoznámili čo najlepšie. Dostanú informácie o prijímacom konaní, procese výučby a organizácii štúdia, aj o mimoškolských aktivitách, ktoré im predstavia naši študenti. Zároveň môžu navštíviť rôzne pracoviská a pýtať sa priamo vyučujúcich na to, čo ich najviac zaujíma,“ doplnil prodekan Kamil Biringer.

Študenti mohli počas dňa otvorených dverí navštíviť akademickú knižnicu a simulačné centrum, internát, ústavy fyziológie, biochémie, patologickej fyziológie, anatómie, lekárskej biofyziky, biológie, histológie a embryológie, ako aj ústav ošetrovateľstva aj výučbové priestory zubného lekárstva v Univerzitnej nemocnici Martin.

Tento rok sa na návrh Ministerstva školstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR plánuje navýšenie počtu slovenských študentov medicíny, pre JLF UK je to konkrétne o 30 študentov viac. „Pre budúci akademický rok plánujeme prijať 150 študentov v programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku a 11 študentov v programe zubné lekárstvo. V nelekárskych programoch je to 70 študentov pre ošetrovateľstvo, 20 pre pôrodnú asistenciu a 20 v programe verejné zdravotníctvo,“ priblížil prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť. Záujem o štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte je podľa neho vysoký, o štúdium medicíny má každý rok záujem viac ako 1000 uchádzačov.

Prihlášku na štúdium JLF UK v akademickom roku 2024/2025 je potrebné doručiť do 29. februára 2024.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM