Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Adresa a kontakt

+421434948142

Blatnica 131

038 15, Blatnica

Vstup


OTVÁRACIA DOBA

Od 17. júna 2015 je múzeum z technických príčin až do odvolania zatvorené.

Sociálne siete

Múzeum Karola Plicku

Múzeum s expozíciou o živote a diele Karola Plicku, národného umelca a etnografa

História a poslanie

Priekopníkmi myšlienky založenia múzea Karola Plicku boli Plickov žiak - Martin Slivka, etnografka a fotografka Ester Plicková - neter K. Plicku a Igor Krištek, vtedajší riaditeľ SNM v Martine. Libreto a scenár pripravovanej stálej expozície (autori Ľuba Sýkorová a Marcel Deyl) boli vypracované ešte za života K. Plicku, ktorý ich sám oponoval.

Toto múzeum je vysunutou expozíciou Slovenského národného múzea v Martine. Expozícia je inštalovaná v barokovo-klasicistickom kaštieli rodiny Prónayovcov z polovice 18. storočia. Sprístupnená je od roku 1988. Fond umelcovho diela sústreďuje Slovenské národné múzeum v Martine od roku 1986.  

Stále expozície

Múzeum Karola Plicku je z technických príčin od 17. júna 2015 zatvorené.

(Expozícia podávala ucelený prehľad o živote a diele Karola Plicku s osobitým zreteľom na jeho zobrazenie tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, ktorá je po mnohých stránkach unikátnym záznamom dnes už väčšinou zaniknutých hodnôt. Okrem faktov zo života tohto klasika krajinárskej a portrétnej fotografie sa v múzeu nachádzalo viacero neopakovateľných fotografií starého Slovenska.)

Expozícia bola presunutá do hlavnej budovy SNM v Martine.

Karol Plicka

Karol Plicka (1894 - 1987) bol umeleckým fotografom, filmárom, etnografom, folkloristom a pedagógom. Plickova zviazanosť so slovenským ľudom a jeho kultúrou je priam bytostná. Na Slovensku objavoval jedinečné zdroje svojich umeleckých podnetov, slovenskému ľudu venoval najlepšie výsledky tvorivých počinov, ktoré sa dnes zaraďujú do zlatého fondu slovenskej kultúry. Zozbieral okolo 25 tisíc melódií slovenských ľudových piesní, zakladal dedinské folklórne skupiny, vytvoril prvé slovenské filmy (Za slovenským ľudom, Po horách, po dolách, Zem spieva).

Galéria