Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk
Martin
* 16. december 1899

Bratislava
† 13. september 1986

Borodáčová Oľga

Povolanie: herečka

Životopis

Študovala na obchodnej škole v Martine, herectvo na Konzervatóriu v Prahe. Pôsobila v Košiciach, Sabinove, Bratislave, kde súčasne vyučovala herectvo. Patrila k zakladajúcej generácii slovenského profesionálneho herectva. Ťažisko jej účinkovania tvorili inscenácie jej manžela Jána Borodáča. Vystriedala široký repertoár postáv naiviek, slúžok, energických žien, postáv zrelej ženy a matky i revolučných hrdiniek. Účinkovala vo filme, televízii a v rozhlase, kde vytvorila viacero zaujímavých postáv. Ako pedagóg sa zaslúžila o výchovu hereckých talentov na Slovensku. Roku 1955 získala titul Zaslúžilá a roku 1961 Národná umelkyňa.

Výber z tvorby

Najznámejšími postavami, ktoré stvárnila sú Eva v Stodolovej Bačovej žene, Žofa v Tajovského Statkoch zmätkoch a Mara v jeho Ženskom zákone, Pani Slivková v Stodolovom Čaji u pána senátora a Málika v jeho Maríne Havranovej, Tamar v Hviezdoslavovej hre Herodes a Herodias. Zo svetového repertoáru to boli titulné roly v Brucnerovej hre Alžbeta anglická, v Gorkého Vasse Železnovovej, v Sofoklovej Antigone.