Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk
Bodorová
* 11. apríl 1915

Bratislava
† 15. júl 1974

Chorváth Viliam

Povolanie: lekár, chirurg

Životopis

Maturoval na gymnáziu v Martine, študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Získal titul MUDr., doc., univ. prof. Pôsobil ako vojenský lekár, lekár v Štátnej nemocnici v Trnave, veliteľ a chirurg povstaleckej nemocnice, lekár v Košiciach, vedúci Katedry chirurgie Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Venoval sa problémom všeobecnej a abdominálnej chirurgie, neurochirurgie, endokrinnej, cievnej a rekonštrukčnej chirurgie.

Bol popredným medzinárodne uznávaným angiochirurgom. V roku 1953 ako prvý v ČSSR uskutočnil úspešný cievny transplantát u klinického pacienta. Ako prvý v ČSSR uviedol do praxe operáciu podľa Ogneva a upozornil na možnosť embolektómie. Napísal okolo 100 štúdií a článkov do domácich i zahraničných odborných časopisov. Bol členom mnohých lekárskych spoločností a držiteľom viacerých vyznamenaní.

Výber z tvorby

Je autorom viacerých významných odborných prác: Krvácanie z gastroduodenálneho vredu, Pooperačné pankreatitídy, Prípady pozdnej embolektómie, Arteriálne a arteriovenózne poúrazové aneurizmy a fistuly, Liečba traumatických lézií tepien a niektoré dlhodobé výsledky po ich rekonštrukcii cievnym stehom, K fyziopatológii, diagnostike a chirurgickej liečbe arteriálnych oklúzií.