Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk
Blatnica
* 28. jún 1846

Ružomberok
† 13. jún 1926

Dula Matúš

Povolanie: politik, publicista, advokát

Životopis

Študoval v Kežmarku, Rožňave, Viedni a v Budapešti. Pôsobil ako advokátsky koncipient u Pavla Mudroňa, neskôr ako samostatný advokát v Martine. Od mladosti bol členom rôznych združení a spolkov. Verejne sa angažoval v politike. Vyše štyri desaťročia patril k vedúcim predstaviteľom Slovenskej národnej strany.

Aktivity

Jeho cieľom bolo zlepšenie majetkových pomerov roľníkov, obchodníkov, remeselníkov a podnikateľov, ktoré videl v rozvoji modernej strojovej výroby. Snažil sa o urýchlené budovanie železnice, v ktorej videl možnosť ekonomického pokroku. Inicioval vybudovanie Národného domu, bol funkcionárom správnych orgánov Tatrabanky, Martinskej sporiteľne, celulózky, elektrárne a iných podnikov. Zastával slovanskú vzájomnosť a samobytnosť slovenského národa. Hlásil sa k vytvoreniu spoločného štátu Čechov a Slovákov.