Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk
Turčianske Teplice
* 04. máj 1895

Bratislava
† 05. jún 1938

Galanda Mikuláš

Povolanie: maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg

Životopis

V rokoch 1906-1914 študoval na gymnáziu v Lučenci, v rokoch 1914-1916 na VŠVU v Budapešti, v r. 1922 na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe a v rokoch 1923-1927 na AVU v Prahe. Pôsobil ako notársky úradník v Turčianskych Tepliciach, učiteľ na meštianskych školách v Bratislave, na učňovských školách a na Škole umeleckých remesiel. Spracúval námety robotníkov, chudobných rodín, proletárskych milencov. Venoval sa úžitkovej a knižnej grafike. Intenzívne ilustroval.

Spolupracoval s Ľ. Fullom, s ktorým mal spoločný ateliér. Ich spolupráca vyústila do vzniku Súkromných listov Ľ. Fullu a M. Galandu, najdôležitejšieho manifestu slovenskej výtvarnej moderny. Jeho najplodnejšie obdobie začalo roku 1932. Spracovával námety ženského aktu a materstva, sedliakov a zbojníkov, sociálne a mestské témy. Štúdie a voľné kresliarske kompozície tvoria vrcholy slovenskej kresby. Bol významným iniciátorom nových myšlienok a výrazových polôh v slovenskom umení medzivojnového obdobia.

Výber z tvorby

Medzi jeho najznámejšie diela patria obrazy Matka, Stojaci ženský akt, Slovenská rodina či Zbojníci.