Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk
Mošovce
* 02. november 1883

Bratislava
† 03. september 1963

Kafenda Fridrich

Povolanie: hudobný skladateľ, klavírny virtuóz, dirigent, pedagóg

Životopis

Frico Kafenda bol slovenský hudobný skladateľ a pedagóg. Medzi jeho žiakov klavíra patril aj slávny skladateľ Eugen Suchoň. Po štúdiách Kafenda pôsobil v Nemecku ako dirigent, no po prvej svetovej vojne sa vrátil na Slovensko. Pokúsil sa napísať slovenskú národnú operu, ale kvôli vypuknutiu druhej svetovej vojny zostalo jeho dielo nedokončené.

Narukoval a padol do ruského zajatia, kde skicoval budúce Sláčikové kvarteto G dur, ktoré je zobrazením jeho osobných zážitkov zo zajateckého života. Po 2. svetovej vojne sa vrátil na Slovensko a stal sa jednou z vedúcich osobností hudobného života. Bol riaditeľom Hudobnej školy v Bratislave, vymenovali ho za lektora hudby na FF Univerzity Komenského v Bratislave.

Výber z tvorby

Zložil cyklus Tri mužské zbory (Išli hudci horou, Sedemdesiat sukieň mala). Posledná z jeho piesní je Pieseň vďaky na slová Plávku, kde vyjadruje pocity radosti nad víťazným skončením vojny.