Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk
Martin
* 10. august 1822

Martin
† 16. jún 1871

Kalinčiak Ján

Povolanie: spisovateľ

Životopis

Študoval  v Levoči,  Bratislave  a na univerzite  v Halle.  Pôsobil ako vychovávateľ v Štiavnických Baniach, profesor a riaditeľ gymnázia v Modre, riaditeľ nemeckého gymnázia v Tešíne, redaktor literárneho mesačníka Orol v Martine. Svojím dielom zásadne ovplyvnil   smerovanie literatúry od romantizmu k realizmu. Patrí k zakladateľom slovenskej historickej novely. Venoval sa aj literárnokritickej činnosti.

Výber z tvorby

Z jeho diel možno spomenúť novely Bozkovci, Milkov hrob, Mládenec slovenský, Bratova ruka, Púť lásky, Svätý Duch, či Knieža liptovské. Historickým námetom sa venoval v povestiach Láska a pomsta, Mních, Orava. Jeho vrcholným dielom bola humoristicky ladená próza Reštavrácia. Názorom na ľudovú slovesnosť sa venoval v recenzii O národných povestiach a piesňach plemien slovanských. Napísal aj Vlastný životopis.