Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk
Turčianska Štiavnička
* 04. december 1910

Bratislava
† 05. november 1975

Kostra Ján

Povolanie: básnik, prekladateľ, národný umelec

Životopis

Ľudovú školu navštevoval v Turčianskej Štiavničke, štátnu reálku v Žiline, študoval na Umelecko-priemyselnej škole, na Filozofickej fakulte KU v Prahe. Štúdium nedokončil. Pôsobil ako úradník v Bratislave, redaktor Robotníckych novín, pracovník Zväzu čs. spisovateľov, šéfredaktor Kult. života, neskôr sa venoval len literárnej práci.

Písal poéziu s proletárskym zameraním. Prvé verše uverejňoval v časopisoch Svojeť, Nový rod, Studentský časopis, Mladé Slovensko, Elán, Slov. pohľady a i. Jeho básnickým debutom bola zbierka Hniezda. Písal aj pre deti a mládež. Prekladal z francúzštiny, ruštiny a nemčiny. Mimoriadnu pozornosť venoval prekladu českej poézie do slovenčiny. Okrem literárnej tvorby sa venoval výtvarnému umeniu, ktoré ale nezverejňoval. V roku 1969 získal titul národný umelec.

Výber z tvorby

Z jeho básnických zbierok možno spomenúť diela Hniezda, Moja rodná, Ozubený čas, Puknutá váza, Všetko je dobre tak, Ave Eva, Presila smútku, Na Stalina, Za ten máj, Javorový list, Šípky a slnečnice, Báseň, dielo tvoje, Každý deň, Len raz, Erbový znak. Pre deti a mládež napísal Vtáčky, Zvieratá, Priamy smer do Tatier, či Janko Hraško. Medzi jeho eseje patria diela Básnik o básnictve a U maliara Ľuda Fullu.