Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk
Sučany
* 27. marec 1921

Bratislava
† 26. november 1985

Moric Rudo

Povolanie: spisovateľ

Životopis

Národný umelec, nositeľ Radu práce. Ľudovú školu navštevoval v Sučanoch, gymnázium absolvoval v Martine, učiteľský ústav v Bánovciach nad Bebravou, externe absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Pôsobil ako pedagóg v Belej, počas vojny bol príslušníkom l. čs. armády na Slovensku. Bol zajatý a internovaný v nemeckých zajateckých táboroch.

Po vojne pôsobil ako učiteľ v Stupave, viedol dramaturgiu školských filmov v Školfilme, bol vedúcim oddelenia literatúry pre mládež vo Výskumnom ústave pedagogickom, riaditeľ vydavateľstva Mladé letá v Bratislave. Podieľal sa na vývine slovenskej socialistickej literatúry pre deti a mládež. Publikovať začal v detských časopisoch Priateľ dietok a Slniečko.

Prispieval do Okienka Záhoria, Ohníka a Zorničky. Spracovával témy výchovné, vojnové, športové i prírodné. Zaujali ho aj témy historické. V poslednom období tvorby sa zameral na portrétovanie súčasného dieťaťa. Bol členom politických i literárnych organizácií a získal mnohé literárne ocenenia.

Výber z tvorby

Knižne debutoval prózami Lyžiar Martin, Žofka a Družina z Dlhej ulice. V poviedke Miško hrdina, v románe Explózia a zbierke poviedok Sen o chlebe spracoval vojnovú tematiku. Romány Tri roky a Prvý z Dvorov boli dielami prikláňajúcimi sa k socialistickému realizmu. V próze Majster pästiarskych rukavíc a v románe Sen značky Pelé zbeletrizoval životné osudy slávnych športovcov.

Medzi jeho najúspešnejšie diela sa zaradila zbierka poviedok Z poľovníckej kapsy. Tragický osud svojho sučianskeho rodáka Ďurka Langsfelda zobrazil v románe Teraz ho súdia neprávom.