piatok, 01 september 2017 13:53

Pri pamiatke posvätenia evanjelického chrámu a posvätenie zvonice v Zelenom nechýbal ani detský spevokol z Príboviec

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Pri pamiatke posvätenia evanjelického chrámu a posvätenie zvonice v Zelenom nechýbal ani detský spevokol z Príboviec Pri pamiatke posvätenia evanjelického chrámu a posvätenie zvonice v Zelenom nechýbal ani detský spevokol z Príboviec Foto: ECAV Príbovce

Pri príležitosti 180.výročia pamiatky posvätenia chrámu a slávnostného posvätenia zrekonštruovanej zvonice v Zelenom (CZ Poltár) sa dňa  27.augusta 2017 konali Slávnostné služby Božie, ktoré svojou prítomnosť obohatili aj členovia CZ Príbovce a „Soľničky zeme“, detský spevokol pôsobiaci pri Evanjelickom cirkevnom zbore augsburského vyznania v Príbovciach.

Spevokol pripravuje a odborne vedie Mgr. Art. Lucia Dobošová a je zhmotnením našej lásky a radosti zo spevu a hudby. Detský spevokol v roku 2016 vydal svoje prvé CD pod názvom „Konaj svoje dielo“!! s vrúcnym želaním, aby výťažok z predaja CD pokryl aspoň niektoré finančné náklady spojené s opravou kostolného organu v Príbovciach, ktorý je v súčasnosti nefunkčný. Zbierka, ktorá v cirkevnom zbore prebieha už od augusta 2015 je určená práve na záchranu tohto vzácneho hudobného nástroja.

 

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu