piatok, 10 august 2018 13:27

V Múzeu slovenskej dediny je rušno

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
V Múzeu slovenskej dediny je rušno V Múzeu slovenskej dediny je rušno

Jedna z najnavštevovanejších expozícií Slovenského národného múzea zažíva rušný rok. Okrem tradičných podujatí, ktoré pravidelne pripravuje pre svojich návštevníkov, realizuje Múzeum slovenskej dediny aj cezhraničný projekt v slovensko-poľskej spolupráci. Ten okrem nových podujatí zahŕňa aj opravu a zariadenie niekoľkých expozičných objektov.

Návštevníci, ktorí počas tohto leta navštívili naše múzeum si mohli všimnúť, že niektoré z objektov, ktoré sa nachádzajú v areáli, žiaria doďaleka novou krytinou. Novú šindľovú či slamenú strechu dostane a rekonštrukciou konštrukčných prvkov prejde celkovo 10 stavieb.

 

Rekonštrukčné práce a rozšírenie  návštevníckeho okruhu o nové expozície je realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Projekt nesie názov „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní č. PL-SK 01.01 00-120070/16-00 a Slovenské národné múzeum do neho vstupuje ako spolupracujúci partner. Ako spolupracujúce inštitúcie sa na  projekte podieľajú Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Múzeum oravskej dediny v Zuberci  a Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Vedúcim partnerom je Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej a spoločne budú ciele projektu napĺňať až do 30.  októbra 2018.

 

Do dnešného dňa boli v Múzeu slovenskej dediny zrealizované rekonštrukčné práce na piatich objektoch ľudového staviteľstva v regióne Orava. Ide o tri stavby usadlosti z Hruštína, usadlosť z Novote a objekt zvonkárskej dielne zo Zázrivej. V týchto dňoch prebieha oprava otvoreného prístrešku a združenej hospodárskej stavby usadlosti z Vyšného Kubína. V mesiacoch september – október bude vykonaná výmena strešnej krytiny a poškodených konštrukčných prvkov na dvoch objektoch usadlosti z Oravského Veselého a kováčskej vyhne zo Suchej Hory.

 

Po odstránení nepriaznivého stavu týchto objektov v nich budú vytvorené expozície niektorých tradičných oravských výrob a remesiel – spracovania dreva, spracovania ľanu, rezbárstva, včelárstva a zvonkárstva. Múzeum sprístupní návštevníkom aj dva nové objekty. Jedným z nich je stodola z Oravského Veselého, kde bude vytvorená expozícia spracovania ľanu. Druhým objektom je zvonkárska dielňa zo Zázrivej, v ktorej sa návštevníci zoznámia s technologickým procesom výroby plechových zvoncov v medzivojnovom období v obci Zázrivá.

 

Vo fáze prípravy je edukačná brožúra „Cesta tradičnými oravskými remeslami a výrobami“, v ktorej budú predstavené vybrané tradičné oravské remeslá a výroby. Tento materiál bude slúžiť aj ako sprievodca po vyššie spomínaných novovzniknutých expozíciách.

 

 

Súčasťou projektových aktivít sú aj dve aktivizované programové podujatia Národopisného roka spojené s prezentáciou a ukážkami vybraných tradičných oravských remesiel. Dňa 22. 7. 2018 bolo múzeum dejiskom Oravskej nedele zameranej na tradičnú kultúru, folklór, zvyky a ľudovo-umeleckú výrobu regiónu Orava. Túto nedeľu 12. 8. 2018 návštevníkov Múzeum slovenskej dediny pozýva na podujatie Ľanová nedeľa, ktorá návštevníkom priblíži proces spracovania ľanu, pripravené budú ukážky pracovných činností spojených so spracovaním ľanu, návštevníci sa dozvedia viac o ľudovom odeve a jeho mieste v tradičnej kultúre.    

 

Na Ľanovú nedeľu bude nadväzovať edukačno-prezentačný program Cesta ľanového semienka, kde sa návštevníci dozvedia akú dlhú cestu muselo prejsť ľanové semienko, aby sa z neho stala napríklad niť. Múzeum slovenskej dediny Vás v priebehu augusta a septembra zoznám s prácami, ktoré súvisia so spracovaním a využitím ľanu. Každú stredu, štvrtok a piatok v termíne od 22. 8. 2018 do 7. 9. 2018 návštevníkom demonštrátori postupne predvedú, ako sa ľan rosil, spracúval na trlici a šteti, ako sa priadla ľanová niť z kúdele či tkalo plátno na krosnách a hotové sa bielilo na slnku.

 

Formou tvorivých dielní budú pripravené aj ukážky predtkáčskych techník, kde si návštevníci môžu utkať koberček na stolových krosnách, vyskúšať si, aký výrobok vzniká na forme na zápästky, zhotoviť si tkanicu pomocou prstov, krosienok, špuľky či doštičky. Pripravené budú aj ukážky šitia ľanového textilu na šijacom stroji, ukážky paličkovania, vyšívania, ako aj ukážky tradičnej údržby bielizne a ukážky lisovania ľanového oleja.

 

Cieľom projektu „Pri ceste na dedine“ – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní je ochrana hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva regiónov poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom rekonštrukcií remeselných a výrobných objektov a šírenie vedomostí o tejto problematike.

 

Orava je región a historické územie, dnes rozdelené medzi Žilinský kraj na slovenskej strane a Malopoľské vojvodstvo na poľskej strane. Historický región Oravy spája nielen história, ale aj prvky kultúry, osobitne ľudovej kultúry.

 

Expozícia regiónu Orava v Múzeu slovenskej dediny bola postavená v dvoch etapách: v rokoch 1968 – 1972 a 1980 – 1984. Vybrané objekty odrážajú sociálne i profesijné rozvrstvenie obyvateľov tohto regiónu v časovom horizonte od konca 19. storočia po 30. roky 20. storočia.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.