pondelok, 16 december 2019 20:11

Martinskí žiaci vycestovali za poznaním do Waldeggu a Viedne

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Martinskí žiaci vycestovali za poznaním do Waldeggu a Viedne Martinskí žiaci vycestovali za poznaním do Waldeggu a Viedne Autor, foto: PhDr. Peter Huľo, PhD.

Žiaci študijného odboru hotelová akadémia spolu so žiakmi z iných odborov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine aj v tomto školskom roku vycestovali za poznaním do Rakúska.

V malom mestečku Waldegg, približne 60 km od Viedne, navštívili žiaci Štátnu odbornú školu, v ktorej sa zaujímali o možnosti a podmienky štúdia, zariadenie a vybavenie odborných učební, systém a spôsob odborného vzdelávania či úroveň zručností žiakov. Prekvapila ich bohatá ponuka gastronomických odborov, ktorou škola podnecuje ku štúdiu mládež nielen z domova, ale aj zahraničia. Vybrať si môžu z 15 lukratívnych odborov ako sú napríklad „odborník v gastronómii“, „asistent v ubytovacích a pohostinských zariadeniach“, „nákupca“, „personalista“, „kuchár“, „podnikateľ v hotelierstve“, „podnikateľ v pohostinstve“, a podobne.

 

Škola pre žiakov zabezpečuje praktické cvičenia zamerané na barmanstvo, baristiku, vinárstvo, pivárstvo, kulinárstvo a manažment. Štúdium je spoplatnené. Keďže žiaci študujú v systéme duálneho vzdelávania, školné za nich platia zamestnávatelia. Organizácia výučby v tejto škole je odlišná od výučby u nás. Žiaci sú zoskupení do štyroch skupín (blokov). Každá skupina v rámci školského roka prichádza do školy  iba na dva a pol mesiaca. Vo zvyšnom čase praxuje v zmluvných pohostinských a ubytovacích zariadeniach. Denná výučba žiakov v škole je v rozsahu desiatich vyučovacích hodín. Päť hodín je pre nich zabezpečené teoretické všeobecnovzdelávacie a odborné vzdelávanie. Ďalších päť hodín s nimi odborní učitelia realizujú praktické cvičenia.

 

 

Škola je zariadená esteticky, je vybavená špičkovou audiovizuálnou a kancelárskou technikou. Na prípravu pokrmov a nápojov žiaci využívajú moderný inventár a trendové technológie. V priestoroch školy sa správajú pokojne a maximálne disciplinovane. Komparácia komunikačných kompetencií preukázala, že naši žiaci zaostávajú v ovládaní cudzích jazykov. Kým žiaci waldeggskej školy v spoločných rozpravách plynulo prechádzali z materinského jazyka do anglického, naši žiaci mali problém nielen s porozumením, ale aj s vyjadrovaním sa v cudzom jazyku. V odborných manuálnych zručnostiach sú žiaci obidvoch škôl na rovnakej úrovni.

 

Domnievame sa, že navštívenie školy vo Waldeggu bolo správne rozhodnutie. Okrem rozšírenia poznania  o jej fungovaní žiaci spoznali svoje silné a slabé stránky, pochopili potrebu učiť sa cudzie jazyky, na základe čoho prehodnotia svoje postoje a prístupy k ich učeniu sa. V odbornej pripravenosti ich to posunie  na  vyššiu úroveň.

 

 

Po prehliadke školy sa učitelia so svojimi žiakmi presunuli do hlavného mesta Rakúskej republiky, kde navštívili štvorhviezdičkový butikový hotel „Wilhelmshof“. Medzi jeho osobitosti patria rôznymi technikami vytvorené umelecké diela maliarov, ktoré možno obdivovať vo všetkých priestoroch hotela – na stenách a stropoch izieb, chodieb, schodísk, v odbytových strediskách, na recepcii, či v hotelovej záhrade. Ich pestrosť sa podpísala pod hosťami vytvorený prívlastok, ktorým hotel označujú  ako farebný.

 

Ďalšou zvláštnosťou hotela je, že nemá výrobné stredisko. Svojim hosťom poskytuje iba raňajky, ktoré pripravuje obsluhujúci personál. Na základe tejto skutočnosti žiaci pochopili, že klasifikačné znaky ubytovacích zariadení určujúce ich kategóriu a triedu môžu byť v rôznych štátoch EÚ rôzne. V hoteli je chudobnejšia ponuka doplnkových služieb, čo ale neuberá na úžasnej pohodovej atmosfére, ktorú hostia pociťujú počas celého pobytu.

 

Veľký podiel na tom majú zamestnanci hotela, ktorí sa ku každému hosťovi správajú maximálne milo, prívetivo a úslužne. Poznanie  aj takejto kategórie ubytovacieho zariadenia prispelo k odbornému rozvoju žiakov. Na jeho základe a na základe poznania ostatných kategórií si postupne vytvárajú obraz o fungovaní a úrovni hotelierstva u nás a v zahraničí. V praktickom živote  im to prinesie množstvo výhod. Napríklad v schopnosti navrhovať nové dispozičné riešenia a interiérové riešenia priestorov v ubytovacích zariadeniach, ktoré budú priťahovať hostí z celého sveta.

 

 

Odbornú exkurziu žiaci ukončili návštevou viedenských vianočných trhov. Aj tu mali možnosť vychutnať si príjemnú atmosféru adventného času, ochutnať miestne špeciality, či pokochať sa v kráse vianočných ozdôb.  Bola to pekná bodka za náročným dňom, ktorý sa určite vryje na dlhý čas do ich pamätí a na ktorý budú v dobrom spomínať.

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn