utorok, 14 júl 2020 21:02

Univerzita Komenského má troch nových profesorov

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Univerzita Komenského má troch nových profesorov Univerzita Komenského má troch nových profesorov

Dňa 14. júla 2020 vymenovala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 54 nových profesorov. Vymenúvacie dekréty odovzdala aj trom profesorom z Univerzity Komenského v Bratislave.

Novovymenovaných profesorov povzbudila, aby ani ako vedci nepoľavovali vo svojom úsilí a aby sa ich štúdie či odborné články čo najviac objavovali v prestížnych vedeckých časopisoch. Uviedla, že ak sa má vedecká výkonnosť akademickej sféry zvýšiť, práve od profesorov sa očakáva, že pôjdu príkladom. Vo svojom príhovore vyzdvihla, že povolanie vysokoškolského pedagóga nie je ľahké, ak sa vykonáva ako „bytostné povolanie".

 

 

Rovnako poukázala na to, že úlohou profesorov je prispieť k múdrosti spoločnosti. „Múdrosť nie je len zhromaždená vedomosť, je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ, lebo vedomosti bez žitých hodnôt sú naničhodné, naopak, vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti," uzavrela.

 

Novovymenovaní profesori Univerzity Komenského v Bratislave

 

  • doc. RNDr. Monika Huraiová PhD., odbor geológia, Prírodovedecká fakulta UK
  • doc. MUDr. Tibor Baška PhD., odbor verejné zdravotníctvo, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
  • doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD., odbor sociálna psychológia a psychológia práce, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK.
Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.