štvrtok, 05 máj 2022 20:29

Po dvoch rokoch opäť zaznela poézia a spev na oslavu Jari v Príbovciach

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Po dvoch rokoch opäť zaznela poézia a spev na oslavu Jari v Príbovciach Po dvoch rokoch opäť zaznela poézia a spev na oslavu Jari v Príbovciach

V Príbovciach s oslavou Jari začali už v piatok, 29.4.2022. A areáli Materskej školy v Príbovciach si deti ozdobili a vztýčili svoju vlastnú „májku“ a nemusia sa za ňu vôbec hanbiť. V sobotu, 30.4.2022 vztýčili 25 metrov vysoký „obecný maj“ hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru Príbovce hneď vedľa hasičskej zbrojnice. Pri zdobení a vztyčovaní im pomáhali aj deti a ľudia z obce.

Roky 2020 a 2021 boli špecifické roky plné obmedzení a protipandemických opatrení proti ochoreniu covid-19. V tradičnom kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce tradične patrí aj literárno-hudobné pásmo „Príbovská Jar“, ktorá sa žiaľ tieto roky neuskutočnila.  Tento rok sa protipandemické opatrenia uvoľnili a tak si mohli v Príbovciach Jar pripomenúť aj spevom a poéziou.

 

Kultúrno-ekumenické stretnutie „Príbovská Jar“ podporuje aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho vierovyznanie v obci. A tak sa ľudia rôzneho náboženstva stretli v nedeľu, 1.5.2022, pod jednou strechou - strechou evanjelického kostola, keďže tento rok je hostiteľom podujatia evanjelická cirkev, aby strávili príjemné nedeľné popoludnie, na chvíľu sa zastavili, obdivovali umelecké slovo, spev a aj hudbu v bohatom kultúrnom programe.

 

 

V úvode programu, Janka Kubernátová – Blahušiaková zahrala organovú skladbu. Po jej doznení privítala všetkých prítomných Zuzana Szabóová, evanjelická farárka. Po príhovore nasledoval bohatý kultúrny program. Hrou na flautu potešil Matej Hamza ktorého sprevádzal  na klavíri Jan Sojka.  Janka Bellová zas predniesla poéziu. Maťka Beličková potešila všetkých spevom ktorú sprevádzala hrou na klavíri Rebecca Abrman.

 

Žiaci literárno-dramatického odboru SZUŠ Kláštor pod Znievom, ZŠ s MŠ Benice pod vedením Lanky Antalovej  predniesli výber básni od Milana Rúfusa.  Po poézii už kostolom znel hlas akordeona na ktorom zahrala Nikolka Telekyová. Piesňou potešil prítomných aj katolícky spevokol s piesňou „Otče náš, vyslyš nás“. Božena Bíziková  predniesla poéziu a Šarlota Bombicová ešte prítomný zaspievala. Potom sa prítomným prihovoril modlitbou rímskokatolícky farár, Štefan Barilla.

 

 

Po jeho príhovore zaznela skladba a spev od Spevokolu rodičov a priateľov katolíckeho cirkevného zboru v príbovciach. Záverečné slovo s poďakovaním zaznelo od starostky obce Príbovce Viktorie Fľakovej ktorá poďakovala všetkým účinkujúcim a prítomným za účasť na tomto krásnom nedeľnom podujatí a  kostolom už znelo Preludium od J.S.Bacha v podaní Janky Kubernátovej-Blahušiakovej na organe.

 

Organizátormi tohto, v poradí už pätnásteho ročníka, kultúrno-ekumenického stretnutia „Príbovská Jar“ v Príbovciach sú tradične Občianske združenie Nádej človeka, Rímskokatolícka cirkev - farnosť Valča, Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Príbovciach a obec Príbovce. Členovia  občianskeho združenia Nádej človeka si v závere programu pripomenuli okrúhle životné jubileum, 80. narodeniny svojho zakladateľa a dlhoročného predsedu doc. Ing. Kamila Cejpeka, PhD., ktorý stál pri zrode občianske združenie v roku  2005 ako aj pri myšlienke kultúrno-ekumenických stretnutí v obci Príbovce.

Ľubomír Žila

Prispievateľ Turiec Online

Nadšenec pre regionálnu históriu