štvrtok, 26 máj 2022 22:19

Participáciou k lepším rozhodnutiam kraja

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Participáciou k lepším rozhodnutiam kraja Participáciou k lepším rozhodnutiam kraja

Žilina (23.05.2022) – Už štyri mesiace pôsobí na úrade nové pracovisko participatívnych politík, v rámci ktorého Žilinský samosprávny kraj posilňuje zavádzanie témy participácie do činnosti úradu.

Prioritou pracoviska je umožniť laickej a odbornej verejnosti spolupodieľať sa na rozvoji kraja a vypočuť si ich názory v oblastiach, ktoré sú pre kraj rozhodujúce. Pre župu nejde o prvú skúsenosť s participáciou. Tento nástroj využila napríklad pri spracovaní strategického rozvojového dokumentu – Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho  rozvoja ŽSK 21+, ktorý aktuálne dokončuje.

 

Pri jeho tvorbe vytvorila niekoľko pracovných skupín v jednotlivých regiónoch a oblastiach, v ktorých diskutovali najdôležitejší starostovia, primátori, podnikatelia, experti a ďalší kľúčoví aktéri z územia. V nedávnej minulosti podobnú schému aplikoval kraj aj pri zostavovaní koncepcií rozvoja sociálnych služieb, kultúry či koncepcie práce s mládežou.

 

Ako potvrdila predsedníčka kraja Erika Jurinová: „Participácia nám umožnila vypočuť si skúsenosti a názory ľudí z terénu a získať tak hlbší prehľad o riešených témach. Vďaka tomu sme boli schopní vytvoriť oveľa kvalitnejšie a adresnejšie rozvojové dokumenty, ktoré podstatne lepšie odzrkadľujú realitu nášho kraja. Mojím zámerom je, aby sa participácia stala bežnou súčasťou práce na úrade a prebiehala koordinovane a plánovane aj tam, kde ju nenariaďuje legislatíva.“ Aj vďaka tomu kroku dosiahol Žilinský samosprávny kraj tretie miesto v hodnotení Transparency International v kategórii účasť verejnosti na rozhodovaní.

 

Župa si uvedomuje, že posun k budovaniu silnej občianskej spoločnosti je svojím významom nedoceniteľnou investíciou do budúcnosti, ktorá na svoju implementáciu potrebuje dostatočné personálne zdroje. Vytvorenie pracoviska participatívnych politík je ďalším z krokov kraja, ktoré majú viesť k jeho väčšej transparentnosti a zúčtovateľnosti dôležitých rozhodnutí, priniesť však má aj vyššiu efektivitu a šetrenie verejných zdrojov.

 

„Zapájaním verejnosti minimalizujeme prípadné problémy pri zavádzaní zmien a skrátime tak čas potrebný k realizácii našich zámerov. Éra politík vytváraných za stolom je definitívne za nami,  chceme ísť cestou dôvery a dialógu s občanmi, lebo všetci sme obyvateľmi nášho kraja,“ doplnila županka.  Nové oddelenie vzniklo v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II., ktorý súbežne prebieha na ďalších piatich samosprávnych krajoch.

 

Cieľom pracoviska je diagnostikovať existujúci stav participácie,  navrhnúť a zabehnúť systém riadenia participatívnych procesov pre úrad a podporiť prípravu a implementáciu Integrovaných územných stratégií. Projekt gestorsky zastrešuje Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, spolupracovať však na ňom bude aj Fabrika participace z Prahy, ktorá má za sebou bohaté medzinárodné portfólio viac než 400 participatívnych projektov v rámci celej Európy.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.