Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Adresa a kontakt

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

+421432451610

M. R. Štefánika 11

036 01, Martin

Vstup

rezervácia: je potrebná iba pre väčšie skupiny

časová náročnosť: 60 min.

predaj lístkov: na mieste


OTVÁRACIA DOBA

utorok - sobota, 8:00 - 16:00

Sociálne siete

Predpoveď

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice

Múzeum prezentujúce historický vývoj slovenskej literatúry a slovenskej národnej kultúry

História a poslanie

Literárne múzeum SNK (LM SNK) je ústredným koordinačným pracoviskom Slovenskej republiky pre literárnomúzejnú dokumentáciu, výskum, ochranu, podporu a prezentáciu slovenskej národnej kultúry a vzdelanosti od najstarších čias až po súčasnosť s osobitným zreteľom na vývoj literatúry a knižnej kultúry Slovenska a Slovákov, vrátane Slovákov žijúcich v zahraničí.

Podľa Zákona NRSR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách - dokumentuje, prezentuje a popularizuje slovenskú literatúru a jej dejiny.

Základné úlohy Literárneho múzea SNK

  • na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, odborne spracúva a sprístupňuje zbierkový fond k dejinám slovenského písomníctva, knižnej kultúry a knižnej grafiky (zbierky textového, výtvarného, auditívneho, audiovizuálneho a reáliového charakteru).
  • výsledky výskumov literárnomúzejných fondov zverejňuje v krátkodobých výstavách a stálych expozíciách, v zborníkoch z konferencií a špecializovanými vydaniami.
  • buduje ústrednú bázu údajov o múzejných predmetoch a dokumentoch so vzťahom k slovenskej literatúre z územia Slovenska i zo zahraničia, vrátane pamätných tabúľ, pamiatkových objektov literárneho charakteru.
  • podieľa sa na správe NKP Národný cintorín - Expozícia in situ (NC) s galériou pomníkov a dejateľov. Buduje kartotéku nehnuteľných literárnych pamiatok na cintorínoch celého územia Slovenska.
  • spolupracuje s Medzinárodným výborom ICOM - ICLM pre literárne múzeá a s príbuznými pracoviskami doma i v zahraničí.

Literárne múzeum sídli v historickej budove, ktorá bola dostavaná z grajciarových zbierok slovenského ľudu pre potreby Matice slovenskej (založenej 4. augusta 1863 v Martine) ako prvej celonárodnej inštitúcie Slovákov.

Stála expozícia dejín slovenskej literatúry

Expozícia, ktorá návštevníka prevedie storočiami vývoja slovenskej literatúry, je rozdelená chronologicky do deviatich častí od počiatkov slovanského písomníctva v období Veľkej Moravy až po začiatok 20. storočia a udalosti 1. svetovej vojny.

Z prezentovaných exponátov pozornosť pútajú originálne výtvarné diela slovenských umelcov, historický nábytok a rôzne písacie potreby od najstaršieho obdobia. Vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače a ďalšie cenné rukopisy predstavujeme formou faksimílií (verné kópie originálov).

LM vzhľadom na nedostatok priestorov rieši prezentáciu ďalšieho vývoja slovenskej literatúry výstavami jednotlivých jubilujúcich osobností (I. Krasko, J. Kostra, Michal Miloslav Hodža, A. Bernolák a i.).